Det statsdominerte og børsnoterte lakseoppdrett— og fiskefôrselskapet Cermaq tjener mer på fôr og mindre på oppdrett i første halvår. Årsaken er større etterspørsel etter fôr på grunn av sterk vekst i chilensk oppdrettsnæring og fallende laksepriser i vår.

I første halvår ble resultatet før skatt 472 millioner kroner, mot 685 millioner i samme periode i fjor. Driftsinntektene steg fra 3,7 til 4,8 millioner kroner.

I motsetning til Marine Harvest, som frykter at vekst i Chile skal utløse nye sykdoms— og lakselusproblemer, melder Cermaq om gode biologiske forhold i Chile, både i Cermaqs anlegg og hos oppdrettsnæringen generelt.Store kutt i chilensk oppdrettsproduksjonen er hovedårsaken til at norske oppdrettere har kunnet ta høye priser de siste årene.