I dag åpner Bybanens byggetrinn 2, mellom Nesttun og Lagunen. De fire kilometerne med bybanespor er ikke like revolusjonerende som det første byggetrinnet var. Men for deler av Fana betyr traseen en ny hverdag.

— Dette er en begivenhet for Lagunen og alle butikkene her, som vi vil markere skikkelig. Jeg regner med at mange bergensere vil være nysgjerrige på både banen og senteret nå som vi blir lettere tilgjengelig, sier administrerende direktør ved Lagunen, Knut Eliassen.

Han forventer at bybaneåpningen vil gi en vekst i omsetningen, men kan ikke tallfeste hvor mye.— Det har vi ikke budsjettert med. Men det beste eksempelet er jo Sletten senter, som fikk en veldig hyggelig omsetningsøkning etter at de fikk Bybanen utenfor døren, sier han.

Opp seks prosent årlig

Sletten senter er Bergens eldste med sine snart 50 år. Etter at Bybanen åpnet for tre år siden, har senteret hatt en merkbar vekst i omsetningen. I fjor var den på 469 millioner kroner.

— Vi er veldig glad i Bybanen. Den betyr mye for oss. Vi fikk mange nye kunder etter at den åpnet, sier senterleder Trude Løvaas.

Den første måneden med bybanetrafikk ga en omsetningsvekst på fire prosent, året etter var det opp nye seks prosent og fra 2011 til 2012 nye 6,21 prosent. Veksten har kommet i hele virksomheten ved senteret.

— Vi har ingen planer om å ekspandere, slik som andre sentre som planlegger hele byer rundt Bybanen, sier Trude Løvaas.

600 daglige avganger

Lagunen er allerede Bergens største kjøpesenter, med en omsetning på over 1,5 milliarder kroner i året. Eliassen tror mange av butikkene vil merke at området nå også er blitt et kollektivknutepunkt, med over 600 daglige avganger med buss og bane.

— Mange vil skifte mellom buss og bane her, eller komme i bil, sykkel eller til fots. Jeg er ganske sikker på at vi vil oppleve en økt omsetning som følge av det. Men jeg tror ikke storhandelen vil bli foretatt av kollektivreisende, her handler det mer om det vi kaller shopping, det vil si mote- og utstyrsbutikker.Eliassen håper også at Bybanen skal lokke helt nye kunder til senteret, fra bergensdalen og sentrum.

Tar sats

Ved Skjoldskiftet holdeplass har SATS Nesttun flyttet inn i nye lokaler. Senterleder Trude Tveiten sier at det ikke er tilfeldig at de har bygget nettopp der.

— Vi forventer å få flere medlemmer, nå som det blir enklere for folk å komme seg hit. Bybanen stopper jo rett ovenfor, sier hun.

På andre siden av stoppet, der Nesttunhallen ligger i dag, planlegges en 16 meter høy boligblokk. Nesttun er blitt en helt annen byforstad etter at Bybanen kom. Det er kommet flere hundre nye boliger, og enda flere kommer.

— Vi har fått en ordnet infrastruktur, og det er blitt attraktivt å bo her igjen. Tidligere var vi et gjennomfartssted der folk verken stoppet eller ville bo, sier daglig leder Einar Kongsbakk i Nesttun sentrum.

Nesttun mister knutepunkt

Han vil likevel ikke gi all æren til Bybanen.

— Hele næringslivet har bidratt til den positive utviklingen, ikke minst har vi lokale grunneiere som har vært villig til å utvikle Nesttun som en ny, liten by, sier Kongsbakk.

I tre år har Nesttun vært et knutepunkt for kollektivreisende mellom sentrum og Bergen sør. Matebussene har hatt Nesttun som endepunkt, og passasjerene har gått av og på til Bybanen. Dermed har mange stanset for å gjøre sine daglige ærend på nettopp Nesttun. Sentrumslederen frykter ikke at dette endrer seg når matepunktene blir flyttet til Lagunen og Skjoldskiftet.

— Tvert imot. Vi ser på dette som en fordel. Det har vært et stort press på Nesttun. Trykket på infrastrukturen letner, og vi får en enda sterkere eksponering som en liten by med et bredt spekter av tilbud, sier Kongsbakk.