— Nedgangen i investeringsnivå som nå er i ferd med å skje er i betydelig grad en varslet korreksjon, sier fagsjef Bjørn Harald Martinsen i Norsk olje og gass, ifølge en pressemelding.

Organisasjonen presenterte tirsdag formiddag sin seneste konjunkturrapport for olje- og gassnæringen. Det skjer i en tid hvor oljeprisen har stupt og oljeselskaper kappes om å kutte antall hoder.

I rapporten skriver interesseorganisasjonen at økningen i arbeidsledighet så langt ser ut til å dempes av at de som har mistet jobben er fanget opp av andre bedrifter både i og utenfor oljen.

Spår lavere nivå

Men ifølge Norsk olje og gass vil nedturen fortsette. Mens samlede investeringer på norsk sokkel i år er beregnet til 221 milliarder kroner, ventes investeringene neste år å havne på 197 milliarder kroner. Det er en nedgang på 11 prosent.

— Investeringene vil deretter bli liggende på mellom 190 milliarder og drøyt 200 milliarder kroner årlig fram til 2019, sier Bjørn Harald Martinsen.

Det er med andre ord ikke ventet at investeringsnivået fra i år vil bli overgått i overskuelig fremtid.

Ser mot Barentshavet

Mens oljeproduksjonen har falt de siste ti årene, er det nå ventet en økning i produksjonen som følge av en rekke større funn. Norsk olje og gass understreker at nye funn er avgjørende for at ikke Norge om et par år skal oppleve et betydelig fall i produksjonen.

"En utsettelse av beslutning om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen til etter 2017 betyr at mye av framtiden for norsk petroleumsvirksomhet ligger i Barentshavet. Krevende klimatiske utfordringer, begrensninger knyttet til boreaktivitet og lang avstand til infrastruktur legger samtidig grunnlaget for nye kostnadsutfordringer", skriver organisasjonen i en pressemelding.

Oljepris truer nye felt

Tirsdag formiddag er prisen på et fat nordsjøolje 82,03 dollar. En så lav oljepris vil true utbyggingen av en del nye felt.

For et par uker siden viste oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea spesielt til funnene Johan Castberg, Gohta og Alta i Barentshavet.

- Dette er noen av de dyrere prosjektene på norsk sokkel, og krever nok en oljepris på over 85 dollar for å være lønnsomme. Dersom prisen blir liggende rundt 80 dollar fatet, vil ikke disse feltene bygges ut, uttalte Saltvedt.

Det gigantiske Johan Sverdrup-feltet er imidlertid den utbyggingen som vil påvirke oljeinvesteringene mest i årene som kommer. Dette feltet skal etter planen begynne å produsere olje i 2019. En rekke oljeanalytikere har sagt at Sverdrup-feltet vil være lønnsomt med en oljepris helt ned mot 30-40 dollar fatet.