— Det er ikke så mye mer å hente på prissiden, og det er tross alt grenser for hvor mye fritid vi har. I årene fremover tror jeg veksten i flytrafikken kommer til å avta, sier reiselivsforsker Arvid Flagestad på Markedshøyskolen. Feriereiser står for den klart største økningen i flytrafikken til utlandet de siste årene, noe Flagestad forklarer med at flybillettene er blitt dramatisk mye billigere og at det er blitt veldig enkelt å bestille reiser på nettet.

— Potensialet tatt ut

— At folk i 50- og 60-årene og oppover har begynt å reise mer, har betydd mye for trafikkutviklingen. Men også i denne aldergruppen tror jeg det største potensialet begynner å bli tatt ut, sier Flagestad.

BI-stipendiat Susanne Poulsson er enig i at prisene på flybilletter neppe vil bli lavere fremover.

— Men så lenge velstanden øker vil folk etterspørre mer opplevelser. Vi ser et sterkt underliggende skifte i økonomien. Etter hvert som flere får mer penger, legges det mindre vekt på rent nyttebasert forbruk og større vekt på nytelsesbaserte produkter som for eksempel reiser. Internasjonalt tror jeg turismen vil fortsette å være en vekstnæring, sier hun.

Flere direkteruter

Totalt reiste i overkant av 5,6 millioner passasjerer reiste til og fra Flesland i fjor. Over 1,8 millioner hadde reisemål utenfor landets grenser. Det er mer enn èn million flere enn i 2003.

— I 2004 var det 10 utenlandsruter fra Flesland. I mai i år blir det 38, opplyser Hege K. Sandtorv, sjef for trafikkutvikling i Avinor på Bergen lufthavn.

— Med en gang vi får en ny rute, skapes et nytt marked. Spesielt innen ferie- og fritidsreiser er direkteruter veldig viktig.

Polakkene flypendler

Selv om nordmenn på tur er gruppen som har vokst aller mest, har flytrafikken mellom Bergen og Polen bokstavlig talt tatt av de siste årene. I dag er det tretten ukentlige avganger mellom Bergen og fem polske byer.

— Bortsett fra Krakow og til en viss grad Gdansk, er det hovedsaklig polakker som bruker disse rutene. Vi har undersøkelser som viser at polakker som jobber i vårt distrikt, reiser frem og tilbake til Polen mellom seks og ti ganger i året. I tillegg kommer en god del polske turister hit, sier Sandtorv.

Flere jobbreiser

Også tallet på forretningsreisende går opp. I 2011 sto forretningsreisende for drøye 31 prosent av utenlandstrafikken på Flesland, og 57 prosent av innenlandstrafikken. Aller mest reiser de som jobber innen olje og gass.

— Fordi Bergen er tung på olje og gass, tiltrekker vi oss flyselskap som satser spesielt på denne bransjen, som for eksempel British Airways, sier Sandtorv.

London og Amsterdam

De som reiser mest i Odfjell Drilling er gjerne utenlands en gang i uken, forteller kommunikasjonsdirektør Gisle Johanson.

— Vi har virksomhet i 20 land. Vi reiser fordi vi driver operasjoner som krever kompetanse og ledelse fra vår side, og fordi vi har kunder vi skal ta oss av. Det kan vi ikke løse med videokonferanser. For oss er gode forbindelser til London og Amsterdam helt avgjørende, sier han.

I en rapport om reisevaner på fly som Transportøkonomisk Institutt ga ut i 2012, vises det til at det i alt ble foretatt nesten 1,8 millioner flyreiser innenlands i tilknytning til olje- og gassvirksomhet i 2011. Dette er økning på 16 prosent fra 2009. Når det gjelder utenlandstrafikken har Flesland styrket sin posisjon mot Gardermoen. I 2011 gikk bare 20 prosent av utenlandstrafikken over Oslo, mot drøye 30 prosent i 2009.

Kø-problemer

Dagens Flesland er egentlig dimensjonert for rundt tre millioner reisende i året. Da er det kanskje ikke så rart at det kan oppstå kø-problemer når passasjertallet begynner å nærme seg det dobbelte.

— Vi gjør det vi kan for å unngå køer, men sikkerhetsslusene og bagasjeanlegget er absolutte flaskehalser, sier Sandtorv.

Planene for en storstilt utbygging av flyplassen ligger klare. De er ikke godkjent av styret i Avinor ennå, men arbeidet med å rydde Lilandshaugen og berede grunnen der er allerede startet

— Nytt terminalbygg skal kunne stå ferdig i 2017, sier Hege K. Sandtorv.

Reisende på Bergen lufthavn, Flesland. Transfer-passasjerer (som bytter fly på Flesland) og offshore er ikke medregnet.

Flytrafikk        
År Innland Vekst (årlig) Utland Vekst (årlig)
2003 2 424 158     782 817  
2004 2 453 963  1,2 %   890 434 13,7 %
2005 2 518 456  2,6 %   955 239  7,5 %
2006 2 775 348 10,2 % 1 143 082 19,7 %
2007 2 966 223   6,9 % 1 233 663   7,9 %
2008 3 023 256   1,9 % 1 376 598 11,6 %
2009 2 955 592   -2,2 % 1 301 598   -5,4 %
2010 2 932 439   -0,8% 1 542 313 18,5 %
2011 3 190 191   8,8 % 1 754 141 13,7 %
2012 3 214 326   0,8 % 1 783 470   1,7 %
2003-2012   32,6 %   127,8 %
Kilde: Avinor