— Fiskeri er viktig for landsdelen og for Tromsø. Tromsø har også eit utruleg godt kompetansemiljø innan fiskeri, og i ein sånn samanheng kan vi vidareutvikle også direktoratet seier Nilssen til NRK.

250 personar ved hovudkontoret i Bergen blir flytta nordover om Nilssen og Tromsø Arbeiderparti får gjennomslag for ideen.

— Det kan nok vere ein og annan bergensar som ikkje har sans for framlegget, men elles trur eg det kan bli godt motteke både i Tromsø, i landdelen og i fiskerinæringa, seier Nilssen.

Tromsø Arbeiderparti vil ta saka opp både med regjeringa og Arbeidarpartiet sentralt.

Bør Fiskeridirektoratet flyttast til Tromsø? Sei di meining.