Trening av hodet

Uten matematikk kan du ikke regne med Norge.