— Vi beklager hvis forskerne oppfatter presentasjonen som bakvasking. Substansen i det vi la frem står ved lag, men vi formulerte oss dårlig og innser at informasjonen var for unyansert. Den burde ikke vært rettet mot personer, men publikasjoner, sier forsker Lars Klæboe.

— Beklager dere at forskernes arbeid ble omtalt som forskning i anførselstegn?

— Nei, vi mener å ha dekning for det. Dokumentasjon oppfyller ikke standard krav til vitenskapelig presentasjon, for eksempel at forskere skal redegjøre for metoden som er brukt i arbeidet.

— Avskriver dere helt den anerkjente BioInitative Report ?

— Nei, rapporten inneholder mye lærerikt, men det er veldig vanskelig å forholde seg til den som vitenskapelig dokumentasjon. De forskjellige kapitlene har ulik oppbygging og det er flere steder ikke samsvar i oppsummeringen av rapporten og det som står i kapitlene.

— Michael Kundi føler at dere ikke har tatt bryet med å lese hans rapport?

— Vi har lest rapporten. Kundi er den ryddigste av de omtalte forskerne. Men hans fremstilling er påfallende ubalansert. Han har ingen kritiske bemerkninger til de studiene han legger vekt på.

— Opposisjonen mot gjeldende strålegrenser øker. Bør ikke det gjenspeiles også i Statens stråleverns informasjon ?

— Vi tar alle arbeider med i vår vurdering, men vi trekker ikke frem forskningsresultater som vi ikke er enige i.

Etter vårt syn dreier opposisjonen seg om enkeltforskere i enkelte land. Jeg kjenner ingen fagmiljøer som støtter at for eksempel bruk av mobiltelefon gir økt risiko for hjernesvulst, sier Klæboe.