— Statoils ledelse ser de mange hendelsene offshore som enkelthendelser. De nekter å se den røde tråden, mener hovedverneombud Owe Ingemann Waltherzøe på Gullfaks-feltet.

Nå trekker han seg i protest, skriver DN.no.

— Det er en helhetsvurdering som ligger bak, jeg kan ikke lenger stå inne for sikkerhetsarbeidet på Gullfaks-feltet, sier Waltherzøe til nettavisen.

Gullfaks har hatt store utfordringer det siste året med trykkproblemer, lekkasjer og en alvorlig nestenulykke på feltet. Statoil stengte ned 50 av 140 Gullfaks-brønner i fjor høst.

Statoil er i ferd med å omorganisere verneombud-tjenesten. Istedet for fire fulltids ombud som har ambulert på de tre Gullfaks-plattformene, skal feltet nå få ni ansatte som blir deltids-hovedverneombud ved siden av ordinær jobb. Ombudene skal også kun ha ansvaret for én plattform hver, og skal ikke virke i mer enn ett år av gangen.

— Jeg mener jeg nå har såpass uholdbare arbeidsforhold. Den lokale plattformledelsen ønsker å detaljstyre hvilke saker vi i verneombudstjenesten skal jobbe med, sier Owe Ingemann Waltherzøe.

Informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil sier de tar Walterzøes beslutning til etterretning.

— Vi oppfatter vi dette som personlige betraktninger og ønsker ikke å kommentere det videre, sier Skauby.

Er sikkerheten på Gullfaks for dårlig? Diskuter under: