— Vi er nødt til å få gjort noe med dette for å få saksbehandlingstiden ned, Bergen trenger langt flere boliger og da må også kommunen gjøre sitt for å få fart på byggingen, sier Geir Steinar Dale, Arbeiderpartiets gruppeleder i komité for miljø og byutvikling.

De borgerlige partiene lovet å få fart på Bergen da de overtok i 2003. Det har ikke hjulpet på kommunens behandling av reguleringsplaner. Den går tregere.— Dette er ikke godt nok. Bergen skal selvsagt ikke ha så lange saksbehandlingstider. Jeg er overhodet ikke fornøyd med det, sier byråd for byutvikling Filip Rygg (KrF).

I 2003 var saksbehandlingstiden for plansaker 365 dager. I 2011 var den på 564 dager.

Politisk gjenganger

Saksbehandlingstiden i plan— og byggesaker har vært en gjenganger i politiske diskusjoner de siste 15 årene. I 2000 var det Ap-ledede byrådet skyteskive for opposisjonspolitiker Monica Mælands kritikk:

«Saksbehandlingstiden i byggesaker er dessverre for lang, og det er ille at kommunen bidrar til å skape en brems i utbyggingen gjennom en altfor rigid holdning til plan- og bygningslovens skjemavelde.»

I 2002 skrev bystyremedlem Christoffer Brun (H) i et leserinnlegg i Bergens Tidende:

«Ti års behandlingstid (for plansaker) er ikke unormalt, man skal huske på at Bergen er beryktet for sin lange saksbehandlingstid for plansaker!»

Da Bergen i 2003 havnet på bunnplass blant storbyene når det gjaldt gründer-hjelp, var ordførerkandidat Herman Friele (H) på banen med kritikk av den lange saksbehandlingen i det kommunale byråkratiet. Et problem han mente det var et politisk ansvar å løse.

Lovet endring

Høsten 2003 overtok høyresiden makten i Bergen. I byrådserklæringen heter det:

«Plan- og byggesaksbehandlingen skal endres slik at den bidrar positivt til verdiskapingen.»

I 2003 var saksbehandlingstiden 365 dager. I april 2004 kommenterte byrådsleder Monica Mæland en leder i BT som stilte spørsmål ved byrådets evne til å få ned saksbehandlingstiden.

"Fortsatt kan en grunnet stor saksmengde bruke for lang tid på enkelte saker, men produksjonen i 2004 er så langt sterkt forbedret i forhold til 2003. Fra årsskiftet 2003/2004 er det gjennomført flere organisatoriske og rutinemessige endringer mht. behandling av private plansaker som både på kortere og lengre sikt skal forenkle denne behandlingen."

Året etter økte saksbehandlingstiden til 567 dager og steg videre til over 650 dager i 2007.

Lovet mer fart

Til da hadde byråd Lisbeth Iversen (KrF) hatt ansvar for saksbehandlingstiden, men det året overtok Øystein Christoffersen (Frp) ansvaret for plan- og byggesaksbehandlingen.

Byrådsplattformen det året satte opp klare mål:

"Byrådet vil legge til rette større arealer for boligutbygging og sette fart i reguleringsplaner og byggesaker, slik at tempoet i boligbyggingen kan økes og presset på prisene reduseres."

I et intervju med BT i juli 2008 vedgikk Christoffersen at byrådet hadde et stykke vei å gå.

— Vi jobber systematisk og har en plan for å få ned saksbehandlingen, sier Christoffersen.

Endelig reduksjon

Likevel økte saksbehandlingstiden til over 700 dager både i 2008 og 2009 før den endelig gikk nedover i 2010 og 2011.

I byrådserklæringen for 2011 lovet byrådet en effektiv saksbehandling:

"..byrådet vil derfor arbeide for å forenkle og effektivisere plan- og byggesaksbehandlingen ytterligere. Byrådet erkjenner at saksbehandlingstiden i kommunen må ned.."

Filip Rygg sier at saksbehandlingstiden er redusert med 200 dager siden 2009, og han lover større innsats for å få ned saksbehandlingstiden. Blant annet skal en rekke gamle plansaker gjøres ferdig.

— Vi tar nå en opprydning, leier inn konsulenter, bruker overtid og gjør mest mulig for å ta unna denne pukkelen av saker, sier han.

Ønsker samarbeid

Geir Steinar Dale (Ap) sier han har tatt opp problemene med den lange saksbehandlingstiden så lenge han har sittet i komité for miljø og byutvikling.

Det finnes ikke enkle løsninger på dette, og problemet er så stort at det kaller på tverrpolitisk samarbeid.

Han tror det er viktig at byrådet i større grad instruerer administrasjonen om hva den vil når det gjelder saksbehandlingstid og arbeidsmetoder.

— Intensjonene er de beste, men resultatene man har oppnådd er ikke gode nok.

— Er fagetaten som behandler planene for egenrådig?

— Byrådet skyter ofte på Fylkesmannen, men en viktig del av problemet ligger ikke her, men i kommunens egen organisering. Og når det går så langt at fagfolk, som ikke er enig med politikerne, tyr til Fylkesmannen for å få omkamp, har vi et problem.

Filip Rygg vil ikke kommentere interne forhold i fagetaten.

— Vanskelig for meg å si noe annet enn at dette ikke er godt nok, vi øker produksjonen og vi er lydhøre for alle innspill, sier Rygg.

Han har hatt møter med flere av de store konsulentselskapene for å få innspill til hvordan saksbehandlingstiden kan reduseres.

— På byggesak er vi på visse områder best blant storbyene, selvsagt kan vi da også bli bedre i behandlingen av reguleringsplaner, sier Rygg.