Framo Developments AS er største eier i Frank Mohn-konsernet med 48 prosent. Resten av konsernet eies av familien Mohn.

Samtidig er styreleder Trond Mohn hovedaksjonær i Framo Development, med en eierandel på 77 prosent av aksjene. Resten er fordelt blant annet på sønnen Frederik Wilhelm Mohn og seks nære og betrodde medarbeidere, som har tjent seg rike på å ha et godt og nært arbeidsforhold til industrilederen.

Solgte til Schlumberger

Konsernet Frank Mohn AS oppnådde i fjor et resultat før skatt på 4,6 milliarder kroner. Salget av oljeteknologiselskapet Framo Engineering til Schlumberger utgjorde alene over 3,3 milliarder på bunnlinjen.

Den ordinære omsetningen gikk i fjor tilbake med 400 millioner kroner – til 2,3 milliarder, viser ferske regnskapstall fra Brønnøysundregistrene.

Vanskelig marked

Ifølge styrets årsberetning er markedet for skipsutstyr fremdeles vanskelig, og som en følge av det var ordrereserven lavere ved årsskiftet enn på samme tid året før.

I olje— og gassmarkedet er det en bedring i ordretilgangen for Mohn-bedriftenes produkter, og samlet er den totale ordrereserven for 2012 høyere enn ved forrige årsskiftet, heter det i beretningen.

- Behov for større muskler

Det var i fjor sommer Schlumberger kjøpte 47,25 prosent av aksjene i Framo Engineering av Frank Mohn AS. Da ble det franske, multinasjonale oljeserviceselskapet eier av samtlige aksjer i selskapet.

Ifølge administrerende direktør i Frank Mohn AS, Frederik W. Mohn, var det behovet for større muskler som motiverte salget.

— Vi ser at markedet for Framo Engineerings produkter blir såpass stort at vi ikke klarer å løfte selskapet videre. Kundene ønsker seg stadig mer integrerte løsninger, og i det henseende er kombinasjonen mellom Schlumberger og Framo Engineering helt ideell, sa han til BT 30. juni i fjor.

Sitt første regnskapsår

Det lykkes ikke BT å få kommentarer fra Frederik W. Mohn i går. Han overtok sjefsstolen til sin far, Trond Mohn, 1. januar 2011.

Årene før det satt han tett på sin far i konsernledelsen. Siste året før han overtok som toppsjef, jobbet han som salgssjef ved Frank Mohn Mongstad.

Frank Mohn AS skal i 2014 flytte hovedkontoret og Frank Mohn Services fra Heldal i Fana til Florvåg på Askøy.

Frank Mohn AS

2012 2011

Driftsinntekter 2.333 2.727

Driftsresultat 237 248

Resultat før skatt 4.640 1.786

Tall i millioner kroner