Prest og tidligere leder for Stiftelsen Betanien i Bergen, Are Blomhoff, er dømt til fengsel i tre år for underslag, bedrageri og sexkjøp i utlandet.

— Han er informert om dommen. Vi konstaterer at den var en del lavere enn det aktor la ned påstand om. Utover det ønsker vi ikke å kommentere dommen, sier Per-Erik Gåskjenn, som er forsvarer for Blomhoff.

Les også Eirin Eikefjords kommentar:

Politiadvokat Anders Johnsen hadde bedt om fire års fengsel.

— Jeg må nesten lese dommen og premissene, og se hva som er lagt til grunn for straffemålingen. Det blir uansett opp til statsadvokaten om straffeutmålingen skal ankes, sier Johnsen.

Fikk strafferabatt

Styreleder Christian Hysing-Dahl i Stiftelsen Betanien sier de tar dommen til etterretning.

Den offentlige siden av dette er en vel så stor straff

Christian Hysing-Dahl, styreleder i Stiftelsen Betanien

— Den offentlige siden av dette er en vel så stor straff for Blomhoff, sier Hysing-Dahl.

Av dommen fremkommer det at dommerfullmektig Eivind Kluge har lagt til grunn at en passende straff for Blomhoffs lovbrudd er fire år.

Deretter er det gitt 25 prosent strafferabatt siden Blomhoff tilstod, slik at straffen blir fengsel i tre år.

Kluge skriver at Blomhoffs samarbeid «i vesentlig grad (har) lettet både etterforskningen og den rettslige gjennomføringen».

I straffeskjerpende retning, ble det bl.a. vektlagt at underslaget er på over 15 millioner kroner, at Blomhoff forsøkte å skjule forholdene ved å produsere falske bilag, samt at pengene delvis har gått til å finansiere kjøp av seksuelle tjenester.

Underslag, bedrageri og sexkjøp

Under tilståelsessaken som gikk for Drammen tingrett sist uke, la Blomhoff alle kortene på bordet.

Han erkjente de tre punktene i siktelsen:

  • Grovt underslag ved at han skal som daglig leder i Stiftelsen Betanien i perioden 2005 til 2012 tok 15,8 millioner kroner fra stiftelsen.
  • Grovt bedrageri ved at han i 2005 til 2013 forledet ansatte til urettmessig å utbetale til sammen 557.149 kroner ved å presentere reiseregninger og utlegg som han allerede hadde fått refundert.
  • Sexkjøp i utlandet ved at han i perioden forut for 2012 i Spania ved en rekke anledninger skaffet seg selv og/eller andre seksuell handling mot betaling. I dommen heter det blant annet:

«Retten har etter dette, både på bakgrunn av siktedes egen forklaring og de øvrige opplysninger i saken, funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig».

— Det er den tøffeste dagen jeg har hatt i mitt liv - å tilstå noe som er så langt fra meg selv og samtidig en del av meg, sa en tydelig preget Are Blomhoff da han startet sin forklaring under rettssaken tirsdag.

Droppet erstatningsspørsmål

Under rettssaken fremmet aktor et erstatningskrav på 18,8 millioner kroner på vegne av Betanien. Dette tilsvarer det underslåtte beløpet, pluss renter.

Are Blomhoff erkjente i retten å ha påført Betanien dette tapet.

Blomhoff mener imidlertid at han skylder Betanien et langt lavere beløp, da han har gitt fra seg en pensjonsforsikring verdt et betydelig millionbeløp.

På grunn av denne usikkerheten, valgte Drammen tingrett ikke å ta stilling til spørsmålet om erstatning. Stiftelsen Betanien må dermed selv vurdere å ta rettslige skritt for å inndrive pengene fra sin mangeårige direktør.

Ba om fire års fengsel

Aktor og politiadvokat Anders Johnsen krevde fire års fengsel for Blomhoff. I dette lå det inkludert en strafferabatt på mellom ni måneder og ett år, for at han tilstod forholdene.

Blomhoffs forsvarer, Per-Erik Gåskjenn, ba om en mild behandling av sin klient.Under sin prosedyre mente forsvareren det var mest relevant å vise til en tidligere dom hvor det ble gitt to og et halvt års fengsel.

— Vår påstand er at han behandles på mildest mulig måte. Retten må også ha mulighet for å vurdere om noe av straffen kan gjøres betinget, sa Gåskjenn.

Forsvareren viste blant annet til at Blomhoff straks erkjente forholdene da han ble avslørt, og at han siden har samarbeidet med politiet.

Blomhoffs fysiske og psykiske helse ble trukket frem som andre, formildende omstendigheter. Gåskjenn pekte også på at hans klient har gjort mye godt for Betanien.