Selv om partene i kommuneoppgjøret kom til enighet tirsdag kveld, fortsetter medlemmene i Unio Stat å streike. Fra torsdag morgen er 344 nye tatt ut i streik. Dermed vil Unio ha rundt 3400 i streik i staten.

I Bergen blir 74 nye tatt ut i streik. 26 av disse jobber i Hordaland politidistrikt, 12 ved Høgskolen i Bergen og 26 ved Skatt Vest. I tillegg blir ni ansatte ved Universitetet i Bergen tatt ut i streik.

— Streikeviljen er der. Men det er klart at det er spesielt å være alene i streik når andre har fått sin løsning, sier Kjetil Rekdal, leder av Politiforbundet i Hordaland og streikeleder i Unio Stat.

Skatterevisorer i streik

— Hva bli konsekvensene av torsdagens opptrapping?

— Vi tar ut skatterevisorer, noe som vil ramme kontrollvirksomheten staten har opp mot forretningsvirksomheter. Det vil ikke ramme publikum som enkeltpersoner, men statens kontrollvirksomhet. Blant annet vil Berge Gerdt Larsen-saken rammes, ettersom revisorer som bistår etterforskningen går ut i streik, sier Rekdal.

Alle hundeførerne tas ut

Alle hundeførere i politidistriktet blir tatt ut i strek fra torsdag, det samme blir mellomledere i Bergen sentrum politistasjon og den fellesoperative enheten.

Fra før streiker 56 politifolk i Hordaland,

— Vi begynner å merke det. Streiken går ut over blant annet etterforskning, patruljering og rettsfremstillinger, sa politimester Geir Gudmundsen til bt.no tirsdag.

Rekdal håper streiken snart er slutt også for Unio Stat.

— Jeg håper og tror det vil skje en bevegelse om ikke så lang tid, sier han.

Noen får ta eksamen

480 Unio-organiserte er allerede tatt ut i streik i Bergen.

Streiken går blant annet ut over eksamener som skulle vært avlagt ved Høgskolen i Bergen (HiB).

Avdeling for lærerutdanning er hardest rammet. Her er store deler av ledelsen og faglærerne i streik, noe som har gjort at verken førskolelærerstudenter eller lærerstudenter har fått ta avsluttende eksamen.

Også ved Avdeling for helse— og sosialfag er mange faglærere fortsatt i streik, men her er de ansatte ved eksamenskontoret tilbake på jobb. Det betyr at eksamensavviklingen er i gang igjen, melder HiB på sine nettsider.

Unios opptrapping torsdagberører i tillegg politidistriktene i Salten, Søndre Buskerud, Agder, Oslo, Troms og Sør-Trøndelag. Unio tar også ut medlemmer i streik ved flere universiteter og høgskoler, samt ved Vervarslinga i Nord-Norge.

NRK melder onsdag kveld at partene har vært i samtaler hos Riksmelderen, og at det arbeides med en skisse mellom staten og Unio. Det er usikkert om denne kommer i løpet av kvelden.