BT snakket med Binh Thanh Tran ved to anledninger mandag. Den andre gangen ble han konfrontert med ulovlighetene som takstmennene har avdekket ved bygårdene.

— Ulovlige hybler? Dette må du snakke om med advokaten som skal selge, sier Tran.

Han gjentar deretter flere ganger at selv om det er hans bygårder som skal selges, så er det et tvangssalg, og at alle spørsmål må rettes til advokaten som har fått i oppdrag av retten å gjennomføre salgene.

- Men det er jo du som har eid disse bygårdene og som må svare for de ulovlighetene som er avdekket?

— Du må snakke med advokaten. Jeg har ingenting med dette å gjøre. Ha det godt min venn, sier Tran.

Kom ikke til enighet

Advokat Roar Vegsund representerer eks-konen. Han ønsker ikke å kommentere det han oppfatter som en sak av privat karakter.

Advokat Einar Drægebø er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med skilsmisseoppgjøret.

— Jeg kan bekrefte at jeg er bostyrer, men kan ikke uttale meg om noe knyttet til denne saken på grunn av min taushetsplikt, sier Drægebø.

På helt generelt grunnlag sier bostyreren følgende om bruk av tvangssalg:

— Dersom man ikke klarer å få noen fremdrift i et skifteoppgjør, kan tvangssalg være en løsning for å få realisert verdiene.

Eks-konens utgangspunkt er at hun har krav på halvparten av verdiene.

Jobbes med forlik

Ifølge Drægebø kan partene når som helst i prosessen komme til enighet, slik at man unngår tvangssalg.

Interessen rundt bygårdene skal være svært stor. Det har allerede vært holdt visninger – før eiendommene offisielt er lagt ut for salg i markedet.

Samtidig jobbes det etter det BT erfarer fremdeles med å oppnå et forlik, men ingen forliksbud skal for øyeblikket ligge på bordet.