Fjoråret endte med en positivt resultat på 12,7 millioner kroner før skatt for StorBergen Boligbyggelag. Det er en kraftig forbedring fra 2009-resulatet, hvor selskapet endte i -1,7 millioner kroner når resultatet justeres for gevinst på salg av aksjer.

- Da jeg startet i jobben for tre år siden var StorBergen i en utvikling der selskapet trengte en stor grad av omstilling for å videreutvikle seg, forteller administrerende direktør Anne Gine Hestetun.

Tre år senere har omstillingsarbeidet gitt avkastning.

Utgiftskontroll

Ett av de viktigste grepene som ble gjort var å få kontroll på utgiftene.

- Gjennom å avvikle en del forretninger som var utenfor vår kjernevirksomhet har vi styrket kapitalen. Kostnadene er redusert med 30 prosent. Fremover er hovedsaken å få inntektene opp, sier Hestetun.

Og det har hun stor tro på at de skal få til. Hun mener at boligmarkedet ikke er helt friskmeldt, men StorBergen ser nå at nye prosjekter blir solgt.

- Inntektene kommer

- Når en ikke bygger boliger blir inntektene deretter. Det har vært en krevende øvelse under finanskrisen. Men nå har vi kontroll på kostnadene, og vi har begynt å bygge og selge boliger igjen. Da kommer inntektene også, og jeg mener vi er godt skodde for fremtiden, sier hun.

I årsrapporten skriver selskapet at «vesentlige inntekter fra boligprosjektene som nå er under oppføring ventes først i 2012».

Lever opp til navnet

I Bergen er behovet for boliger mye større enn produksjonen. Ifølge direktøren er den store utfordringen i Bergen tilgjengeligheten på tomter til forsvarlige priser.

- Men vi ser hele byregionen under ett når vi tenker strategisk. Kommunegrenser er litt mindre interessante. Vi ser Bergen, Askøy, Sotra og Os som ett boligområde når vi tenker strategisk. Derfor passer StorBergen godt som navn, sier Hestetun.

Alle prognoser viser en stor etterspørsel etter boliger i StorBergens region.

- Utfordringen er å lage gode prosjekter til en pris som folk flest klarer å håndtere. Det ser jeg som vår hovedutfordring.

StorBergen Boligbyggelag:

 20102009
Driftsinntekter61,057,1
Driftsresultat3,47,2
Res. før skatt12,786,0 *
Tall i millioner kroner. * I 2009 ga salg av aksjer en gevinst på 87,7 millioner kroner. Justert for dette var resultatet før skatt  -1,7 millioner kroner.