Årsresultatet fra det børsnoterte selskapet viser at omsetningen de siste to år holder seg stabilt på rundt fem milliarder kroner. Lønnsomheten bedret seg imidlertid under finanskriseåret i fjor. Driftsoverskuddet økte fra 356 millioner kroner i 2008, til 424 millioner kroner i fjor.

Den svenske konsernsjefen Patrik Andersson forklarer dette med at et effektivitetsprogram hvor en i første rekke har bedret produktiviteten ved fabrikkene i tillegg til at innkjøpsrutinene er bedret.

Det bergenske konsernet nådde i fjor sitt mål om å øke resultatet pr. aksje med minst tre kroner.