De fem torghandlerne som driver hele året har skrevet et brev til kommunen der de uttrykker stor bekymring for situasjonen rundt Torget og Mathallen.

Den økonomiske situasjonen går

ut over både livskvalitet og helse.

Bekymringen knytter seg først og fremst til driftsselskapet Totalreform, som har overtatt driften etter Neas.

Torghandlerne mener selskapet ikke har råd til å stå for driften av Torget:

«Regnskapstallene viser at det er åpenbart at Totalreform ikke har musklene til å ta investeringen [...] Torghandlerne og kommunen kan bli sittende med svarteper.»

De viser til at det elektriske anlegget er «knapt bærekraftig» og «stedvis helt ute av funksjon», og at gass og varmt vann snarest bør graves ned.

«Hele tiden nye folk»

I et svar til kommunen skriver administrerende direktør i Totalreform, Anders Bjerke, at det ikke har noen negative økonomiske konsekvenser at driften er overført fra Neas til Totalreform.

«Selskapet har hatt et positivt driftsresultat siden etableringen», skriver Bjerke, som også viser til at morselskapet Neas, som eier Totalreform, har kapital til å håndtere utfordringene.

Torghandlerne er oppgitt over at en rekke ulike personer har vært inne i driften de siste årene. De mener viktig kompetanse har forsvunnet ut døren:

«Vi vil hevde at det i dag er torghandlerne som har mest kompetanse [...], og ikke utleieren som hele tiden lærer opp nye folk.»

Til dette svarer Bjerke at det bare har vært to ansvarlige siden oppstarten, men legger til at det i et så stort prosjekt er «også andre involverte som jobber med drift og økonomi».

Krangler om kostnader

I brevet til kommunen skriver torghandlerne — som de tidligere har sagt - at for store felleskostnader har mer enn doblet husleien, og at de derfor driver med store underskudd utenfor turistsesongen.

«Det nye Torget og Torghallen skulle ha den motsatte virkning, at vi skulle få et enda bedre vintertorg. [...] Vi er robuste torghandlere, men ingen i Norge setter seg i lengden i en situasjon der en ikke kan ta ut lønn og der en taper store summer hver vinter.»

Bjerke svarer at Mathallen har vært dyr å drifte, med mange og kompliserte tekniske installasjoner, men at dette ikke er uvanlig for tilsvarende bygg.

Han viser også til at det var en maksgrense på felleskostnadene i 2012 og 2013, og at Totalreform derfor selv har dekket «en vesentlig andel».

«[Vi] har satt ned en fokusgruppe for å se hvor det kan gjøres besparelser», skriver Bjerke.

Nekter å betale

Torghandlerne varsler i brevet at de slutter å betale inn felleskostnader inntil Totalreform beviser at disse er rimelige og fornuftige.

«Samtlige torghandlere har bestridt felleskostnadene fra 2012 og til dags dato,» skriver i de i brevet, som er loggført 17. mars.

Bjerke svarer at «det er full åpenhet rundt felleskostnadene»:

«Driftsselskapet har fremlagt regnskap over felleskostnadene til alle leietakerne på Fisketorget, men nå ønsker leietakerne en mer detaljert oversikt [...] Dette arbeidet vil bli utført i henholdt til avtale og er allerede påbegynt.»

For snaue to uker siden truet Totalreform med å kaste ut torghandlerne som ikke betaler. Det ble da sagt at de skyldte 2,7 millioner kroner.

Nå er utestående beløp ca. fem millioner kroner, ifølge Bjerke.

«Vi ser på bekymringsmeldingen fra leietakerne som et nytt forsøk på å utsette betalingen av husleie og felleskostnader», skriver han.

Ber om krisemøte

Torghandlerne «ber innstendig» om et krisemøte med kommunen for å diskutere felleskostnader, temperatur i hallen om vinteren og driften kommende sommer, «slik at ikke den vinteren vi har bak oss ble den siste med helårs torghandlere i Bergen».

De ønsker ikke at driftsselskapet Totalreform deltar på møtet, men er åpne for at byens politikere inviteres.

«Slik den økonomiske situasjonen nå er, går det selvsagt ut over både livskvalitet og helse for torghandlerne. [...] Vi kan ikke la være å varsle vår bekymring over det som er i ferd med å oppstå,» skriver de.

Brevet er undertegnet Lyngbø Blomster, Tom Rørnes Fisketorget Inne AS, Fish Me AS, Husebø Torget AS og Fjellskål Fisketorget AS.