I flere generasjoner har Husebø-slekten solgt fisk på Torget. Alf Husebø, som driver bedriften i dag, gikk i gang med torghandel i 1980.

Det er ikke mer enn fire år siden Husebø Torget as hadde sin beste årsomsetning noensinne, med en årsomsetning på over ni millioner. Nå kan det imildertid være slutt.

Milliongjeld

Selskapet er begjært konkurs av Skatt Vest og kemneren, og kalt inn til Bergen tingrett 31. mars. Styreleder Trond Tystad trakk seg fra sitt verv 20. februar.

— Vi har hatt en veldig vanskelig situasjon i selskapet siden 2012 og inn i 2013. Oppstartsåret i Mathallen ga mange tøffe utfordringer, i tillegg har en av de sentrale i selskapet hatt en vanskelig helsesituasjon, sier Tystad.

Han sier at eierne i selskapet, Husebø finans as og tre private eiere, har lånt tilsammen fem millioner kroner til Husebø torget as.

— I tillegg er det sikkert en gjeld på 300.00-400.000 kroner i andre forhold, og også noen millioner fra det offentlige, sier Tystad.

- Konkurs eller gjeldsordning

Han forteller at Huseby finans as har kjøpt utstyret til Huseby torget as, for å få inn midler som kan gå til offentlige kreditorer. Tystad tror likevel det vil bli svært vanskelig for selskapet å unngå konkurs.

— Husebø torget as blir neppe å se som noe helårsselskap på Torget. Det innebærer at selskapet enten går konkurs eller at vi får til en gjeldsordning, hvor enkel sommerdrift kan skaffe verdier, sier Tystad.

— Det har vært tunge og lange måneder med skytteltrafikk mellom kemner, ansatte og fagforeninger, og det er fortsatt noen gode utfordringer igjen å løse, sier Tystad.

Han håper at Husebø-navnet fortsatt vil være en del av Torget på et eller annet vis.

Røde tall

— Når det gjelder sjømat er det bare Husebø som er tilbake av de virkelig gamle, og det gjør at vi har gått de rundene vi har gått nå. Vi prøver å få reetablert selskapet, dette er noe mer enn bare et tilfeldig selskap, sier Tystad.

Husebø torget as har ikke levert regnskap siden 2011. Det siste regnskapet viste røde tall, og et negativt resultat på 448.000 kroner. Selskapets gjeld har økt jevnt og trutt siden 2008.

Da hadde selskapet en gjeld på i overkant av 600.000 kroner, mens den i 2011 var steget til over fire millioner kroner. Revisor har også hatt anmerkninger til de fleste av selskapets regnskaper.

I tillegg til at styreleder Trond Tystad trakk seg, har også styremedlem Øystein Berntsen trukket seg for få dager siden. Styret består dermed bare av daglig leder, Alf Husebø. Husebø Torget as er registrert med 12 ansatte.

Verken Alf Husebø eller Øystein Berntsen har svart på BTs henvendelser lørdag.