• Oljeindustrien må sørge for å opprettholde kompetansen