Norske bedrifter regner filialen på internett som en nødvendig del av tjenestetilbudet til kundene. Kundeservice og fleksibilitet er den viktigste motivasjonen til norske firmaer når de åpner nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

53 prosent av foretakene som i fjor hadde omsetning på internett oppgir denne faktoren som viktig. Mulighet for flere kunder, og sikring av markedsandeler var også viktige faktorer. Henholdsvis 50 og 49 prosent av firmaene oppgir disse faktorene som viktige for foretakets e-handelssatsing.

8 prosent av alle norske foretak med minst 10 ansatte hadde omsetning fra bestillinger mottatt via nettet i 2000. Dette utgjør litt mer enn en dobling siden 1998, og en oppgang på 30 prosent fra 1999. Ifølge foretakenes planer øker antall e-handelsforetak til 13 prosent i 2001.

Andelen e-handelsforetak var høyest i hotell— og restaurantnæringen og lavest i detaljhandelen.(Origo)