Det betyr at både Bergensavisen (BA), avisa Nordhordland, Sogn Avis og Firdaposten no må sjå seg om etter ny styreleiar.

Dette skjer etter at Dvergsdal (42) har bestemt seg for å gå frå jobben som administrerande direktør i Firda Media i Førde, og skal over i ny jobb som klinikkdirektør i Helse Førde.

Til si eiga avis opplyser Dvergsdal at han har ti års erfaring innan helsevesenet, og kom derfrå då han starta i Avishuset Firda for ni år sidan. Dvergsdal kjem opphavleg frå Jølster, og er utdanna radiograf.

I tillegg til dei nemnde styreleiarposisjonane, er Dvergsdal styremedlem i Apresseverksemder som Sogn og Fjordane Avistrykk AS, Sogn og Fjordane distribusjon As og Romerikes Blad AS.