Resultatet for andre kvartal i år ble på nesten 2,2 milliarder dollar, det beste på tre år.

Det gode resultatet skyldes blant annet at reklameinntektene har steget med 25 prosent.