Toppleder dømt for fyllekjøring

Mannen må ut med 150.000 kroner i bot.