Regjeringen bevilger 36 millioner i revidert budsjett.

Opprinnelig var det ikke tanken at tomtekjøpet skulle med i denne omgang. Den opprinnelige startbevilgningen til bygget var derfor bare bare 20 millioner. Men siden tomtekjøpet nå er forsert og gjennomført, bevilger regjeringen 36 millioner ekstra for tomten.

Den totale kostnadsrammen for Gulatingbygget er på 410 millioner kroner.

Studsenteret finansiert Med en bevilgning på 18 millioner regner regjeringen med at Studentsenteret på Nygårdshøyden er endelig finansiert. Bygget sto ferdig 2007, men det har i ettertid vært en del forhandlinger om diverse leveranser. Disse ble avsluttet med forlik, og det påfører Statsbygg en ekstra utgift på 18 millioner, som nå blir betalt. Sluttsummen på Studentsenteret blir da identisk med prisen på Gulatingbygget, 410 millioner kroner.

Ikke pris på Høgskolen Det er ikke lagt frem noen endelig kostnadsramme for det planlagte nybygget til Høgskolen i Bergen, på Krohnstad. Dette skulle vært gjort til revidert budsjett, i henhold til frermdriftsplanen som ble presentert da startbevilgningene på 65 millioner ble gitt i vinter.

Nå varsler regjeringen at de kommer tilbake med endelig kostnadsramme for HiB ved statsbudsjettet i høst.

Prosjektet dreier seg om å samlokalisere Høgskolens ulike virksomheter, og plassere alt i ett bygg.

ARKIV