Det er også navnet på Norges eneste aktive vulkan, Beerenberg på Jan Mayen.

Beerenberg har rundt 2000 ansatte, hvorav vel halvparten er tilknyttet hovedkontoret i Bergen.

— Dekkende navn

Administrerende direktør Morten Walde sier at en arktisk vulkan er et dekkende bilde på utfordringene som selskapet møter i bransjen.

– Våre løsninger på utfordringer som ekstreme temperaturer, vind, vær og hav representerer, gjør sitt til at Beerenbergs produkter og tjenester etterspørres stadig oftere. Ikke bare på norsk sokkel, men også i et 20-talls land verden over, sier Walde.

Gründerne ble rike

Selskapet ble etablert i 1977 av Arne Inge Dalseide og Svein Fløysand, under navnet Dalseide & Fløysand. Gründerne fikk 490 millioner kroner da de solgte seg ut i 2006.

Kjøperen var investeringsselskapet Ferd Private Equity, som kontrolleres av tobakksmilliardæren Johan H. Andresen. Selskapet byttet da navn til D&F Group.

Ørjan Deisz
ODD E. NERBØ (ARKIV)