— Jeg har hørt at tenåringer ikke konfirmerer seg fordi det er for dyrt for familien. Og da har de tapt, ikke bare ungdommen som ønsket kirkelig konfirmasjon, men også Kirken. Det er ikke bare folk med dårlig råd som synes det er blitt for dyrt, sier Wenche Berg Husebø, styreleder i Stiftelsen Robin Hood-huset i Bergen.

Husebø har snakket med flere som synes konfirmasjonen koster mer enn den smaker. En mor hun kjenner måtte betale sønnens konfirmasjon på kreditt og betalte for den i seks år etterpå.

— Dette er mennesker som ikke ønsker å stå frem. De ønsker å gi sine barn det som vennene får, og de vil ikke at barna skal vite hvor dårlig økonomien er, sier hun.

Hun mener at Kirken går i feil retning.

— Kirken står vel for solidaritet og fellesskap. Jeg er ikke så naiv at jeg ikke tror det fortsatt vil være forskjeller, men jeg synes ikke Kirken skal være den som står for forskjellene, sier hun.

Klasseundervisning for gammeldags

Tilbudet er mangfoldig og variert når menighetene legger ut sine garn etter den vordende konfirmantflokken. I kampen om de unge sjelene gjelder det å gi et tilbud som treffer.

— I prinsippet skal konfirmasjonsundervisning være gratis - og det kan vi ha dersom konfirmanter og foreldre ønsker gammeldags klasseundervisning en time i uken uten noe ekstra. Mange ønsker imidlertidat dette året skal bety noe spesielt og vi har derfor også i kirkelig sammenheng tatt hensyn til dette, men det koster både tid og penger, sier Anita Skjæveland, kateket i Åsane menighet.

Undervisningsmateriell, Det nye testamentetet, vask av kappe og kirke — alt har en prislapp og skal betales for. Og kirken selv har ikke råd.Foreldrene må ut med alt fra en tusenlapp til 1700 kroner for det obligatoriske undervisningsopplegget. Den høyeste prisen er det Åsane-ungdommen som må ut med. Og det er før klærne, gaven, og festmaten er betalt.

London-tur og nattfotball

I tillegg kan konfirmantene i Bjørgvin Bispedømme boltre seg i en variasjon av ulike grupper med kor, idrett, friluftsliv, fotball og natt-fotballcup eller kanskje ta en tur til London. For hvis du betaler 4000 kroner ekstra, så kan du også være med i Sjømannskirkens opplegg med konfirmantsamling over fire dager i den norske sjømannskirken, St Olavs kirke, i London.

Tanken er at ungdom skal bli kjent med sjømannskirkens virksomhet og 80-90 konfirmanter fra 4-5 menigheter treffes. Maks 16 konfirmanter fra hver menighet kan få plass. Åsane har utenlandsturer på menyen.

— De får da overnatte på flatseng i Sjømannskirken i London, gå på gudstjeneste både i engelsk og norsk kirke og arbeide med musikalen Les Miserables. Da blir prislappen 4000 kroner. Det virker som om ikke prisen har vært avskrekkende, men heller det at det har vært begrenset plass, sier Skjæveland.

— Jeg er ikke tilhenger av dette. Det er konfirmasjonsundervisning de skal på, fritidsaktiviteter kan de gjøre utenom, sier Husebø.

Hun synes menighetene burde vurdere alternativer til dyre London-turer som en del av konfirmasjonsopplegget.

— Det er mye i Norge som kan gi gode opplevelser i kristendommens fotspor. Hva med en tur til Nidarosdomen i Trondheim eller å gå deler av den gamle kirkevegen? Egentlig blir jeg veldig oppgitt over at alt skal kommersialiseres. Hvis kirken mener at de har et godt budskap, så bør vel det budskapet stå for seg selv, sier Husebø.

Dyrt lenge før festen er i gang

Det er nesten ingen av menighetene som i år har fått henvendelser fra fortvilte foreldre som ikke har økonomi til det obligatoriske opplegget. Men de gangene det skjer, får de hjelp. Mens noen deler regningen opp i avdrag, tar andre menigheter hele regningen og dekker den selv hvis de synes det er grunnlag for det.

— Forde konfirmanter som er i svært vanskelig økonomisk situasjon gir foresatte beskjed og de får dekket deler eller hele opplegget. Ingen skal bli utelukket fra å konfirmere seg i Åsanemenighet av økonomiske grunner, sier Skjæveland.

— Den terskelen er utrolig høy, De fleste av oss er altfor stolt til å ta kontakt, vi skal klare alt selv og ingen skal vite hvor vanskelig det er. Det skal være en festdag og økonomien skal ikke ødelegge for konfirmanten, sier Husebø.

Er det for dyrt å konfirmere seg? Si din mening under!