Siste kvartal har ikke tilfredsstillende marginer for den bergenske verftsgruppen. Av en omsetning på 767 millioner kroner i de tre siste månedene endte driften på åtte millioner kroner i pluss, før avskrivinger og nedskrivninger.

Resultat før skatt var på 39 millioner kroner i minus mot 45 millioner kroner i pluss i samme kvartal i fjor.

Hittil i år har omsetningen sviktet med 34 prosent i forhold til fjorårets tre første kvartal. Samlet omsetning hittil i år er på 2,53 milliarder kroner mot 3,8 i samme periode i fjor. Samlet resultat før skatt hittil i år er på syv millioner kroner mot 146 millioner kroner i samme periode i fjor.

INGEN FEIRING: Hittil i år har omsetningen sviktet med 34 prosent i forhold til fjorårets tre første kvartal. ARKIVFOTO: Ørjan Deisz