— Du kan si at resultatet er godt, sett i forhold til hvordan markedet var i 2010. Selv om offshoremarkedet nå kommer tilbake, innstiller vi oss likevel på et tøft shippingmarked fremover. Det vil nok tallene våre både for 2011 og 2012 reflektere, sier administrerende direktør Frederik W. Mohn. Han overtok ledelsen av konsernet etter sin far Trond ved siste årsskifte.

Frank Mohn-konsernet produserer pumper for tankskip og oljeinstallasjoner og yter dessuten servicetjenester for skip og offshore, i det vesentlige ved bedriftene i Fusa, Heldal i Fana, på Flatøy og Mongstad.

Fusa hardt rammet

Bedriften på Venjaneset i Fusa er den desidert største i konsernet, og der falt omsetningen fra godt og vel 3 til litt under 2 milliarder kroner i fjor. I Fusa produseres komplette lossesystemer for tankskip, spesielt til kjemikalietankere og produkttankere, men også til flytende produksjonsskip. Kundene er rederier og verft over hele verden.

Den svake etterspørselen medførte at det i tillegg til naturlig avgang også ble gjennomført oppsigelser i fjor. Fusa-bedriften hadde 479 ansatte ved utgangen av 2010, mot 603 ett år tidligere.

For konsernet samlet ble antallet ansatte gjennom fjoråret redusert fra 1765 til 1545. Også i 2011 er det gjennomført oppsigelser på noen av Mohn-bedriftene.

Lavere ordrereserve

— Vi er ikke herre over markedet for bedriftens produkter. Det er fortsatt vanskelig, med få nye ordrer, og kanselleringer eller forskyvninger i eksisterende ordremasse. Ordrereserven er også lavere enn ved forrige årsskifte, sier adm. direktør Frederik W. Mohn.

Ekstra tungt var fjoråret for Flatøy-bedriften som har ansvaret for konsernets egne leveranser av utstyr for olje- og gassproduksjon, og for å produsere olje- og gassutstyr for Framo Engineering AS. Her falt omsetningen i fjor fra 886 til 494 millioner kroner, og resultat før skatt endte med et underskudd på 28 millioner kroner i fjor.

Offshore i bedring

— Det er riktig at offshoremarkedet var tøft i fjor, og vi mistet mye omsetning på Flatøy. Men vi ser nå at offshoremarkedet kommer raskere tilbake, og det må nok bidra med en større del av omsetningen de nærmeste årene, sier Mohn.

Selv i et tungt marked opererer Frank Mohn-konsernet med et resultat mange andre bedrifter bare kan drømme om. Driftsmarginen er på over 22 prosent, og med solide finansinntekter på toppen kommer resultat før skatt i fjor opp i nesten 1,7 milliarder kroner.

600 millioner i utbytte

Men de noe trangere tidene gir seg likevel utslag i et lavere utbytte til eierne. Det ble i fjor utbetalt utbytte på 600 millioner kroner, ned fra 1,5 milliarder året før.

Mohn-konsernet er fortsatt et familieeid konsern. Trond Mohns andel, eid gjennom investeringsselskapet Meteva AS, er på 37 prosent, mens sønnen Frederik eier 32,2 prosent gjennom sitt investeringsselskap Perestroika AS. Resultat før skatt i Frederik Mohns Perestroika ble i fjor på 412 millioner kroner, og egenkapitalen økte fra i underkant av 3 til godt og vel 3,3 milliarder kroner.