I fjor ble Hansas tappeavtaleog distribusjonssamarbeid med brusgiganten Coca-Cola helt avviklet. 73mennesker i tapperiet, flaskesorteringen og i distribusjonsanlegget bleoppsagt. De tillitsvalgte frykter flere oppsigelser, men ledelsen sier den ikkehar ytterligere nedbemanningsplaner.

Sjokk

— Det var et sjokk da vi fikkvite om nedbemanningen. Men, prosessen har vært veldig ryddig, sierhovedtillitsvalgt Jannicke Kjenes.

Hun vet foreløpig ikke om detblir ytterligere nedbemanning.

— Det er det for tidlig å sinoe om. Vi må være optimister, men det er ikke til å legge skjul på at dette eren bransje som sliter, sier Kjenes.

- Vi blir ikke flere

Administrerende direktør,Lars Midtgaard, i Hansa Borg sier dette er en trend i hele bryggeribransjen.

— Blir det ytterligerenedbemanning i Hansa Borg?

— For å si det på en annenmåte, vi kommer ikke til å bli flere ansatte. Vi har ingen planer for størrenedbemanning, men vi vurderer fortløpende hverdagsrasjonalisering. Prosessen iførste halvår i fjor var ryddig og grei, sier han.

29 mill. i pensjonskostnad

Inntektstapet fraCoca-Cola-samarbeidet er kompensert med å ta ned kostnadene i konsernet.Driftsresultatet i fjor endte på 50 millioner kroner mot 96 millioner kroneråret før. Den største enkeltposten, som preger bryggerikonsernets resultat, eromleggingen av pensjonsordningen for de ansatte.

Hansa Borg punget ut med 29,2millioner kroner for å legge om ordningen fra såkalt ytelsesbasert pensjon tilinnskuddsbasert pensjon. Engangskostnaden i fjor vil reduserepensjonskostnadene vesentlig i årene fremover.

— Ser vi bort frapensjonskostnaden ville det ordinære driftsresultatet vært på rundt 80millioner kroner. Men, det er ikke mer enn det må være. Det har vært etomstillingsår, sier Midtgaard.

Selv er han godt fornøyd medat selskapet siden 2004 har mer enn halvert den langsiktige gjelden. Vedårsskiftet var gjelden på 278 millioner kroner, og bare siste året er denredusert med 55 millioner kroner. Det som bekymrer Midtgaard mest erråvareprisene.

Ølprisen opp

— Prisene på aluminium sombrukes i bokser og byggmalt som brukes i ølproduksjonen drives hurtig oppover.I tillegg økte myndighetene avgiftene med 6,9 prosent, så vi vil se høyereølpriser fremover, sier han.

— Hvor høye priser?

— Det tør jeg ikke si, menhøyere blir de. Men våre merkevarer er solide og gjør det bra. Vi er stabiltstørre enn Ringnes, selv om Tuborg er størst på grunn av lav pris. Men vi ersvært glade for at Heineken har forlenget avtalen med oss med ti nye år. Denproduksjonen foregår i Bergen, sier bryggerisjefen.

PÅ GRENSEN: Hansa-sjef Lars Midtgaard frykter bryggeriet skal tape penger som følge av grensehandelen.
ODD MEHUS (ARKIV)