550 millioner ble resultatet i Lerøy Seafood Group fra årets tre første måneder. Det er 181 millioner bedre enn samme periode i fjor. Rekordresultatet betyr en inntjening på over seks millioner hver dag for laksekonsernet. Fjorårets første tre måneder gav 369 millioner i driftsresultat.

Alt positivt

— Vi er svært stolte og fornøyde med å kunne rapportere det beste kvartalsresultatet i konsernets historie. Utviklingen i alle konsernets segmenter er positiv, sier konsernleder Henning Beltestad.

Gode priser

Omsetningen endte på 3180 millioner i perioden, mot 2332 millioner i fjor. Årsaken til rekordresultatet er i hovedsak de gode prisene på laks og ørret, opplyser selskapet i en pressemelding. Lakseprisen har vært 32 prosent høyere enn i fjorårets tre første måneder, ifølge selskapet.

Konsernet rapporterer nå for hvert av sine virksomhetsområder, havbruk. bearbeiding og salg/distribusjon. Havbruksdelen får mer enn godkjent, mens konsernet skriver i rapporten av bearbeidingsvirksomheten har lavere marginer enn det Lerøy har som mål for denne delen. Når det gjelder salg og distribusjon viser konsernet til at inntjeningen er bedret, og at resultatet må ses i lys av oppstartskostnader i perioden.

Lerøy Seafood Group eies av Austevoll Seafood som også rapporterer gode tall. Kvartalets driftsresultat ble 608 millioner mot 360 millioner i samme periode i fjor.