Osingen har vært i fast arbeid og tjent godt. I perioder hadde han en årslønn på 700.000 kroner. Han har flere hundre tusen kroner i formue.

Taus om andre

Til tross for dette fant politiet 523 gram amfetamin hjemme hos ham i fjor. Retten slår fast at han også har solgt 300 gram amfetamin i tillegg til det som ble beslaglagt.

I tingretten tilsto han forbrytelsen, men nektet å oppgi navn på andre som var involvert i narkotikaomsetningen.

Penger tilbake

Da politiet aksjonerte mot boligen hans, fant de også cirka 150.000 kroner. Politiet ville beslaglegge 110.000 kroner som de mente skrev seg fra narkotikahandel.

Mannen argumenterte med at han hadde tjent godt på lovlig arbeid, og retten inndro 50.000 kroner til fordel for statskassen. Dermed vil den narkodømte mannen få 100.000 kroner tilbake fra politiet.

bt.no var i kontakt med mannen, men han ønsket ikke å kommentere saken.