Høsten 2008 bestemte Tide seg for å selge unna busseiendommer i Hordaland.

Årsaken var at bussdriften ble satt ut på anbud, derfor besluttet Hordaland fylkeskommune at fylket selv skal eie anlegg og leie dem ut til operatører som vinner anbudene.

Dette ble gjort for at eksisterende anlegg ikke skulle være et konkurransefortrinn.

Traff blink

— Selv uten denne endringen ville vi ha redusert antall anlegg for vår bussvirksomhet. Det er helt unaturlig å opprettholde så mange anlegg for å betjene kollektivtrafikken i Bergen, sa daværende konsernsjef Dagfinn Neteland til Bergens Tidende.

Næringsmegler Lars Kyte anslo på generelt grunnlag at eiendommene kunne være verdt 400 millioner kroner.

Han traff blink: Tide har fått 402 millioner kroner for de syv eiendommene.

Fire av dem ble solgt i en pakke til Hordaland fylkeskommune for 222 millioner kroner. bt.no har beregnet pris for hver enkelt av dem, basert på tomtestørrelse (se kart).

Fylket kjøpte mest

Eiendommen på Mannsverk utgjør trolig en større andel av inntekten enn størrelsen tilsier, ettersom tomtens beliggenhet er blant de mest attraktive i den gamle Tide-porteføljen.

Så lenge Tide har busskontrakter i Bergen og omegn, leier de anleggene tilbake fra Hordaland fylkeskommune. Tomtene i Knarvik og på Nyborg er solgt til andre enn fylket.

bt.no fikk ikke kontakt med Tides konsernsjef Bjørn Ove Børnes i dag.