Av en omsetning på 6 milliarder i 2010 satt Fjordkraft-konsernet kun igjen med et driftsresultat på 74 millioner, eller 1,2 prosent. Det tilsvarer en profitt pr. kunde på 182 kroner i året.

- Dette er en bransje med tøffe marginer og veldig hard konkurranse. En stor del av Fjordkraft-kundene kjøper strøm til innkjøpspris pluss et fast påslag på 39 kroner pr. måneden eks. moms. Da sier det seg selv at vi ikke tjener mye pr. kunde, sier administrerende direktør, Sverre Gjessing, til bt.no.

Doblet omsetningen

Konsernets omsetningen økte fra 3,4 milliarder kroner i 2009 til 6 milliarder i 2010. Om lag halvparten av skyldtes oppkjøpet av Trondheim kraft, det resterende skyldes økte priser og kundevekst i den øvrige virksomheten.

- I fjor var det et krevende marked. Kraftprisene steg, noe som typisk er en dårlig ting for oss som driver med videresalg. Men vi er generelt godt fornøyd. Kjøpet av Trondheim kraft har gått veldig bra og bidratt til å løfte kundemassen og inntjeningen vår, sier Gjessing.

Antall kunder økte gjennom året fra 320.000 til 405.000.

- I vinter har det vært veldig mye bevegelse i kundemassen. Det har vært gunstig for oss, og en god andel av økningen kommer som følge av organisk vekst. Men byttefrekvensen avhenger av hvor høye prisene er og hvor mye medieomtale de får. Hvis prisene roer seg ned fremover vil nok byttefrekvensen også falle, sier Gjessing.

Dårlig servicerykte

Kapringen av nye kunder mener konsernsjefen kommer som følge av konkurransedyktige priser og forbedret kundeservice. I en uavhengig test av 83 norske call sentere kom Fjordkraft i år best ut av energiselskapene og fjerde best totalt.

- Kraftbransjen er hatt et dårlig servicerykte og for bare noen år siden fungerte ikke alt like godt hos oss heller. Men vi har jobbet bevisst med å forbedre kundeservicen, blant annet ved å utvide åpningstidene og å tilby chat med kundebehandlere, noe vi har fått god tilbakemelding på, sier Gjessing.

Veien videre

Konsernsjefen tror at prisene fremover vil bli liggende relativt høyt.

- De fleste prognosene anslår en pris på rundt 55 øre pr. kilowatt time, det er høyere enn vi helst skulle sett dem. Årsaken er blant annet at vi har med oss et vannunderskudd fra de to siste vintrene tilsvarende én fjerdedel av årsforbruket i hele Norge, sier Gjessing.