Seismikk-selskapet jobber i den delen av oljebransjen som generelt er hardest rammet av oljeprisfallet. Dolphin har så langt sluppet unna med en halvering av aksjekursen i løpet av siste halvår. Og for året som helhet kan de visse til en driftsmargin på hele 12 prosent.

Administrerende direktør Atle Jacobsen sier seg da også svært fornøyd med resultatet i det han karakteriserer som et svært vanskelig marked.

I motsetning til de fleste seismikkselskaper, eier ikke Dolphin seismikkskipene selv, men utstyret om bord på skipene. Dermed reduseres kapitalbehovet vesentlig i forhold til konkurrentene. Et nytt skip koster gjerne 200 millioner dollar, og utgjør i størrelsesorden to tredjedeler av kostnaden med båten, mens resten er utstyret er det Dolphin som finansierer.

Varen de selger er data og 3 D-bilder (lengde, bredde og dybde) fra havbunnen, og kjøperne er som regel oljeselskaper.

I tider med oljeprisfall er leting etter mer olje og gass, det første området hvor oljeselskapene kutter kostnader.