I fjor fikk selskapet et resultat før skatt på over 11 millioner kroner av en omsetning på 28 millioner. Det er en solid bedring fra året før.

De siste årene har selskapet hatt solide overskudd som andre bare kan misunne dem.

Bergen Tanker Brokers AS er hoffmegler for kjemikalietankrederiet Utkilen AS i Bergen, og skipsreder Ove Utkilen som kontrollerer 49 prosent av aksjene i meglerselskapet kan notere seg for et utbytte på nær halvparten av 7,9 millioner kroner. I fjor betalte meglerfirmaet ut 5,8 millioner i utbytte.

Ved siden av Utkilen-gruppens posisjon som aksjonær, sitter ansatte på 51 prosent av aksjene. Med andre ord; alle har nok penger til salt i grøten der i gården.

Driftsinntektene i selskapet økte fra 25 til bortimot 29 millioner kroner.

I årene fra 2002 til og med 2008 har selskapet til sammen tjent 95 millioner kroner før skatt av totale driftsinntekter på 205 millioner kroner.

Selskapet har bokførte verdier for vel 18 millioner kroner, hvorav 13,4 millioner i bank ved årsskiftet.

Selskapet driver befraktningsmegling og tilknyttede konsulenttjenester. Virksomheten er rettet både mot nasjonale og internasjonale markeder

Egenkapitalandelen lå ved årsskiftet på syv prosent, og likviditeten blir i årsberetningen betegnet som god. Selskapet sysselsetter åtte personer, hvorav en kvinne.

BERGENS TIDENDE