Utestengningen av hurtigbåten MS «Fjord Cat» ga Fjord Line ekstrakostnader på 50,7 millioner kroner i 2008.

Før ekstraordinære kostnader ble resultatet forbedret fra minus 48,3 til minus 22,9 millioner kroner.

Men kjøpet av Mastercat AS i Kristiansand har svekket Fjord Line økonomisk.

Administrerende direktør Ingvald Fardal er glad for at Kystverket har kjent Kristiansand havns beslutning om å nekt MS «Fjord Cat» kaiplass i Kristiansand for ugyldig, og er spent på hvordan havnevesenet i Sørlandets hovedstad reagerer på beslutningen i Kystverket.

Så vidt Bergens Tidende kjenner til ligger det an til at Fjord Line kommer med et saftig erstatningskrav mot havnevesenet i Kristiansand.

Krevde helårsdrift Det var 14. oktober i fjor styret i Kristiansand havn vedtok å stille krav om helårig drift for både gods og passasjerer for at Fjord Line skulle få benytte havnen. Fjord Lines katamaran er imidlertid ikke bygget for å kunne krysse Skagerak om vinteren, og dermed fikk fergen ikke benytte havnen om sommeren heller. MS «Fjord Cat» ligger derfor i opplag.

– Vi jobber med å finne et egnet skip som kan samseile med MS «Bergensfjord», men har ikke funnet noe egnet til nå, sier styreleder Peter Frølich.

Han forteller at Fjord Line merker en forbedring i Vestlandsruten etter bytte av anløpshavner fra Egersund og Haugesund til Risavika ved Stavanger og bytte av Hanstholm til Hirtshals i Danmark.

Større trafikk fra og til Stavanger Nå er antall passasjerer og volum av gods til og fra Stavanger-området større en trafikken til og fra Bergen, men Bergen er fortsatt en sentral havn i Fjord Lines virksomhet, sier Frølich.

Totalt gikk 51 prosent av de reisende fra Norge om bord i Risavika og 49 prosent i Bergen.

Regnskapsmessig bidro passasjerveksten til en forbedring på 12 prosent i første kvartal i år.

I årets tre første måneder har passasjerantallet på Vestlandsruten økt med ca. 32 prosent i forhold til tallet i samme periode i 2008.

Gode utsikter

Ingvald Fardal vurderer utsiktene for Fjord Lines sommerseilinger mellom Vestlandet og Danmark som gode.

– I lys av den internasjonale økonomiske krisen er vi positivt overrasket over forhåndsdbookingen både ut fra Bergen og Stavanger, og fra Hirtshals til Norge. Pr. 15. mai var billettsalget for resten av året åtte prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. For juli er allerede 75 prosent av kapasiteten belagt, sier Fardal.

Han mener et skyldes målrettet markedsføring, men ser selvsagt også sammenheng med at det totale fergetilbudet mellom Norge og EU er blitt mindre i løpet av det siste året.

Ingvald Fardal fremholder at Fjord Line fremdeles arbeider med å finne et nytt skip for Vestlandslinjen.

– Målet er daglige seilinger mellom Bergen/Stavanger og Hirtshals. Vi har en egenkapital på 196 millioner kroner som gir oss den styrke vi trenger for å investere i nok et skip, sier Fardal.

HELGE SUNDE