I dag legger Sparebanken Vest frem sine regnskapstall for 2010. Resultat før skatt endte på 800 millioner kroner, mot 500 millioner året før. Bankens tapskostnader i fjor endte på 0,15 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån. Det er under halvparten av året før, og også lavere enn bankens historiske gjennomsnitt.

Selv om den ordinære bankdriften går godt, påvirkes banken negativt av underskudd i sine datterselskap. Gjennom sitt eierskap i forsikringsselskapet Frende, verdipapirforetaket Norne og leasingselskapet Brage, tapte banken i fjor totalt 42,3 millioner kroner.

Viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth er likevel ikke bekymret.

— Vi har fått gjennomført en ekstern verdivurdering av selskapene som viser at de verdiene som bygges i selskapene overstiger de kortsiktige tapene, sier Kjerpeseth.

Gjennom Eiendomsmegler Vest ble banken tilført et overskudd på nesten 30 millioner kroner.

Følger ikke SR-Bank Som BT tidligere har skrevet, har Sparebanken Vest siden i sommer sett på om sparebanken skal gjøres om til en aksjebank. I går bestemte banken seg for å holde fast ved sparebankmodellen de har hatt i nærmere 190 år.

Konkurrenten i sør, SR-Bank, har valgt å gå for aksjebankmodellen. Begrunnelsen var «behovet for å kunne håndtere kapitalsituasjonen ved brå skift og store svingninger i kapitalmarkedet på best mulig måte».

Sparebankene henter penger gjennom å utstede egenkapitalbevis. Et argument som er blitt fremmet mot denne modellen, har vært at egenkapitalbevisene er lite kjent og omsettelige internasjonalt.

Det mener banksjef Stein Klagegg i Sparebanken Vest er av underordnet betydning.

— Det viktigste er at kapitalmarkedet fungerer godt her hjemme. Under finanskrisen var det det internasjonale kapitalmarkedet som tørket inn.

Øker utbyttet Jan Erik Kjerpeseth understreker også at banken for tiden har nok penger til rådighet.

— Vi har et godt utgangspunkt for videre vekst, men er likevel ekstremt opptatt av å være attraktiv i kapitalmarkedet, sier han.

I løpet av de siste årene har det vært en rekke sammenslåinger i banknæringen.

Et viktig argument for å beholde sparebankmodellen, er at det i motsetning til aksjebankmodellen innebærer et vern mot oppkjøp.

— Gjennom denne løsningen sikrer vi at vi forblir en regional og kraftfull bank. Samtidig må vi sikre at vi er attraktive i kapitalmarkedet. Vi vil derfor endre utbyttepolitikken vår og gi en høyere utdelingsgrad til egenkapitalbeviseierne, sier Klakegg.