Fjoråret endte med et driftoverskudd på syv millioner kroner av en omsetning på 3 316 millioner kroner. Driftsoverskuddet er 16 millioner kroner bedre enn for 2012, men omsetningen var nesten en milliard kroner lavere i 2013, enn omsetningen året før.

I gjennomsnitt var prisen på aluminium drøye åtte prosent lavere i fjor enn året før, mens dollarkursen var nokså lik de to årene.

Det jobber stadig færre personer ved det store metallverket innerst i Sognefjorden. I 2012 hadde Hydro 567 fast ansatte i Årdal, mens dette var redusert til 525 personer i fjor.

Hele Hydrokonsernet økte sitt driftsoverskudd fra 1 297 millioner i 2012, til 2 737 millioner kroner i fjor. Konsernet forklarer bedringen med gode resultater fra aluminiumsverket Qatalum, lavere driftskostnader, og høyere priser på sine bearbeidede produkter.