Hele 35.000 bostøttemottakere har unnlatt å returnere fullmaktsskjemaet fra Husbanken. Svarfristen var 5. desember. Nå får de som ikke har svart en ny sjanse.

Må svare

John Åge Johannessen er tillitsvalgt for leietakere i Bergen Bolig og Byfornyelses (BBB) leiligheter på Møhlenpris. Han svarte Husbanken i november og oppfordrer alle som får bostøtte til å sende fullmakten.

— Dette er jo et tiltak som gjør arbeidet lettere både for Husbanken og oss som mottar bostøtte.

- Hva tror du årsaken er til at så mange ikke har svart?

— Mange har nok ikke helt forstått hva dette har gått i. Mange som bor i kommunale boliger er ikke så gode i norsk. Og så er det vel kanskje noen som ikke er så glad for å bli overvåket av ulike grunner, sier Johannessen.

Mister støtte

Bakgrunnen for at det har vært nødvendig å hente inn fullmakter fra de voksne beboerne i husstander som motter bostøtte, er den nye bostøtteloven. Fra 1. januar 2013 vil loven styrke personvernet til dem som mottar statlig støtte til boutgifter. For at Husbanken skal kunne innhente, bruke og lagre opplysninger fra flere registre, må alle voksne i husstanden gi sitt samtykke.

I november sendte Husbanken brev til 116.000 bostøttemottakere, men fortsatt mangler det fullmakter fra 35.000.

— Det er alvorlig fordi vi ikke får behandlet disse søknadene i januar uten samtykke. Dette er personer som virkelig trenger pengene for å kunne håndtere boutgiftene sine. Vi gjør nå alt vi kan for å få inn de svarskjemaene som mangler, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen.

Verst i storbyene

Husbankens oversikt viser at det først og fremst er i storbyene man ikke har besvart brevene. I Bergen skal det mangle nærmere 2000 svar, i Oslo 6000.

Det kan være flere årsaker til folk ikke har svart. Flytting, språkvansker, vegring mot å åpne post, sykdom eller personlige utfordringer, kan være noe av forklaringen. Det kan også være mottakere som har returnert skjemaet i signert stand, men som likevel får purrebrevet, skriver Husbanken i en pressemelding.

Husbanken sendte før helgen ut purrebrev til alle som ikke har svart. Samtidig er svarfristen forlenget til 15. januar. Når ber de kommunene om hjelp til å følge opp de som mottar bostøtte.

Lover hjelp

Boligsjef i Bergen kommune, Tor-Jørgen Tofte sier de vil bidra til å orientere bostøttemottakere om at de må sende fullmakt til Husbanken.

— Vi får en oversikt med navn på dem som ikke har svart, og vil forsøke å kontakte alle for å få dem til å svare, sier han.

Kommunen har en klar egeninteresse av at bostøttemottakerne svarer.

— Mange av disse mottar kommunal bostøtte i tillegg til den statlige. I de tilfellene går den statlige bostøtten direkte til kommunen, sier Tofte.

Han forteller at boligetateni kommunen har fått mange henvendelser om brevet fra Husbanken.

— Jeg tror ikke det vil gå så langt ut i januar før de aller fleste har fått dette på plass. Men før formalia er i orden vil det ikke bli utbetalt bostøtte, sier Tofte.