Fristen for å levere selvangivelsen er midnatt natt til lørdag 1. mai. Hvis du fortsatt leverer på papir, og sender i posten, kan du imidlertid kjøpe deg et par ekstra dager.

Selvangivelsen skal være postlagt før dette tidspunktet, men det er som kjent ikke postgang verken 1. mai eller søndag 2. mai. Dermed kan du helt risikofritt å legge brevet i en postkasse natt til mandag 3. mai, om du skulle ha tidsnød. Helt etter boken er det likevel ikke.

— Brevet skal være postlagt før datoen, men det kommer som kjent en naturlig forsinkelse, sier seniorskattejurist Bjørn Linde i Skatt vest.

Hvis du somler for mye, risikerer du en såkalt forsinkelsesavgift. Størrelsen på avgiften er avhengig av formuen og inntekten din.

På oppdrag fra bt.no har Linde samlet de vanligste spørsmålene om skatten og selvangivelsen. Svarene hans finner du under.

- - -

Hva bør folk sjekke ekstra nøye?

Alle må kontrollere at lønn er innrapportert fra alle arbeidsgivere den enkelte har mottatt lønn og/eller feriepenger fra i 2009 (feriepenger er også skattepliktige, selv om det ikke trekkes skatt ved utbetalingen. Skattetrekket fordeles nemlig på de andre månedene i året for lønnsmottakere som har vært i jobb hele året).

Videre må det kontrolleres at renteinntekter og renteutgifter er kommet med.

Gevinst/ tap i forbindelse med aksjerealisasjon må den enkelte selv føre opp på selvangivelsen. Den enkelte må sjekke om inngangsverdi og salgssum er riktig. I enkelte tilfeller er ikke salgssummen kommet med på «oppgave over aksjer og egenkapitalbevis for 2009». Oppgaven må da korrigeres og korrigert oppgave må sendes inn elektronisk (eventuelt på papir). Er ikke inngangsverdien kommet med, må den enkelte føre opp denne. Dersom det er ytterligere transaksjoner som ikke er kommet med, må skjema RF 1059 fylles ut.

- - -

Hva gjør folk som ikke ønsker å endre noe?

Skattytere som har kontrollert selvangivelsen og funnet at de forhåndsregistrerte opplysningene stemmer med lønns og trekkoppgaver med mer, behøver ikke å foreta seg noe. Ved utgangen av 30.april 2010, vil selvangivelsen da bli registrert som levert ved passivitet.

Dersom tallene ikke stemmer, kan en gjøre endringer på nett på Altinn-portalen. Innlogging kan du gjøre direkte på Altinn, via MinID eller Skatteetaten.no. Ved første gangs pålogging trenger du PIN-koder. PIN-koder kan bestilles på nett: www.skatteetaten.no. PIN-kodene blir i løpet av få dager sendt til folkeregisteradressen. Vær derfor obs på at folkeregistrert adresse er korrekt i forhold til nåværende bosted.

Er en registrert fra før, trenger du bare mobiltelefonen som du oppga nummeret til når du registrerte deg første gang. Du vil motta engangspassord, som sendes til dette mobilnummeret.

All korrespondanse lagres dessuten i ditt eget arkiv på Altinn i 10 år, slik at du vil kunne sjekke at du faktisk har levert selvangivelsen, samt at du ikke behøver å være redd for å miste dokumenter.

- - -

Hvilke klassiske fradrag mangler oftest, dvs ikke forhåndsutfylt?

Enslige forsørgere bør sjekke at de er registrert med riktig skatteklasse.

Ektefeller vil automatisk bli skatteberegnet i den skatteklasse som gir lavest total skattebelastning. Dersom ekteskapet er inngått etter 1. november i året før inntektsåret, må en imidlertid kreve klasse to, dersom det er grunnlag for dette. Dette vil typisk være de tilfellene der kun den ene ektefellen er i jobb, eventuelt hvor den ene har svært lav inntekt.

Reisefradrag mellom hjem og arbeid må korrigeres dersom det er endringer fra 2008. Forsørgerfradrag må kontrolleres og korrigeres dersom en har hatt utgifter til pass og stell av barn som ikke er innberettet.

Tap knyttet til realisasjon av aksjer. (Se over).

Ut over dette må alle kontrollere at banker og andre låneinstitusjoner har innberettet betalte renter.

- - -

Hvilke fradrag glemmer folk som oftest å føre på?

Se over.

- - -

Kan folk få hjelp til utfylling av selvangivelsen, i tilfelle hvor og hva koster det?

Det er sendt ut rettledning i posten til alle. Videre er det egen hjelpemeny på nettet for de som leverer elektronisk. Det er svært enkelt å åpne hjelpemenyen ved å «klikke» på «?» på hver enkelt post. Lignings ABC er i sin helhet tilgjengelig på nett, se Skatteetaten.no.

Det er mulig å kontakte skatteetaten på tlf. 800 80 000. Videre kan en få veiledning ved oppmøte på skattekontoret. Men erfaring tilsier at i selvangivelsesperioden kan det til tider være en del venting.

- - -

Hva bør folk som fikk kraftig restskatt gjøre for å hindre at det skjer igjen?

Alle må kontrollere at opplysningene om inntekter, fradrag mv. på skattekortet stemmer. En kan når som helst korrigere opplysningene og bestille nytt skattekort via: Skatteetaten.no. En kan og be arbeidsgiver om å trekke mer forskuddsskatt enn det som fremgår av skattekortet.

- - -

Når må restskatten tilbakebetales? Kan man dele opp betalingene?

31. mai er fristen for betaling av tilleggsforskudd/ tillegg til forhåndsskatt for å unngå restskatt eller resterende skatt. Ved å betale innen denne datoen, unngår du rentetillegg.

Dersom du har betalt for lite forskuddsskatt, vil Kemneren sende krav på restskatten. Kravet vil som hovedregel bli delt i to terminer med forfall henholdsvis 20.august 2010 og 24.september 2010, for de som får skatteoppgjøret i juni. Er du blant de som får skatteoppgjør i oktober 2010, forfaller 1. termin: 10. november 2010 og 2. termin: 15. desember 2010. Bruk de tilsendte betalingskortene når du skal betale. Har du mistet betalingskortet, må du selv fylle ut et betalingskort for skatt. Husk å få med fødselsnummer, navn og skatteart. Kontonummeret til skatteoppkreveren i din kommune finner du på: www.skatteetaten.no. Velg: «se hele kalenderen» i menyen til høyre på hjemmesiden.

- - -

Når kommer det endelige skatteoppgjøret?

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret 24. juni 2010. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter.

- - -

Finnes det noen smarte tips for å «sikre seg» skatt tilgode?

Ønsker en å være på den sikre siden, er det anledning til å be arbeidsgiver om å trekke noe mer forskuddsskatt enn det skattekortet anviser. Men forutsetningen er at skattekortet i utgangspunktet er så korrekt som mulig. Kontroller alle opplysningene på skattekortet. Vær særlig nøye med å kontrollere estimerte renteinntekter, renteutgifter og andre skattepliktige inntekter eller fradragsberettigede utgifter. Skattetrekket vil nemlig ikke bli justert automatisk ved endringer i andre poster enn lønn. Trekket i lønn justeres automatisk når en har tabell- eller prosentkort.

- - -

Er det ellers andre ting som er viktig å få frem?

Fristen for å klage på likningen er 10. august. Bruk også her Altinn - samme fremgangsmåte ved pålogging som beskrevet i forbindelse med endringer i selvangivelsen. På Altinn vil du finne et elektronisk klageskjema og du vil motta kvittering når klagen er levert. Igjen: All korrespondanse lagres i ditt eget arkiv på Altinn i 10 år, slik at du ikke behøver å værer redd for å miste dokumenter.

- - -

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!