Mens nordmenn stadig drikker mindre melk, mener Tine at det virker som vi lager stadig mer mat fra bunnen av. Det ser de på godt salg av matlagingsprodukter som fløte, rømme og smør.

— I andre kvartal opplevde vi en positiv utvikling innen segmentene fløte og rømme med en verdivekst på 4,8 prosent. Dette skyldes økt etterspørsel av naturlige råvarer, noe som styrker salget av Tines meieribaserte matlagingsprodukter, sier konserndirektør for kommunikasjon Elisabeth Morthen til Aftenposten.no.

Dette er en trend de ser både i Norge og internasjonalt.

— Det er en generell trend både i retning av å bruke naturlige råstoffer, å lage maten fra bunnen av og dermed vite hvilke ingredienser som inngår i maten vår. Dette ser vi ikke bare i Norge, men også i andre land, sier Morthen.

Resultatet ble likevel det Tine kaller stabilt. De endte opp med et driftsresultat på 380 millioner kroner, en nedgang på 6 mill fra 2010. Omsetningen endte på 4,9 milliarder i andre kvartal. Dette er en økning på 6,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Morthen trekker frem at hun er bekymret for utviklingen av salget av melk.

— Søtmelken er en viktig bærebjelke i hele virksomheten vår. Nå ser vi at vi drikker mindre melk samtidig som Q-Meieriene har en fremgang med sitt salg av 1,75-literen, sier Morthen.

Store investeringer.

— Pågående investeringer i ny meieristruktur innebærer omfattende omlegginger i 2011 og 2012, noe som vil gi utfordringer for TINEs drift, skriver Tine i pressemeldingen.

De mener disse investeringene vil gi selskapet et betydelig løft gjennom økt effektivitet i produksjon og distribusjon, samt et godt grunnlag for fremtidig vekst innen konsernets kjerneområder.

Ost vokser.

Innen ostesegmentet hadde TINE en sterkere vekst enn i tilsvarende periode i fjor, med merkevarene Norvegia og Jarlsberg som de største vekstfaktorene. Brunostene hadde derimot et svakt andre kvartal med tilbakegang.

— Salget av TineMelk gikk også tilbake i andre kvartal på grunn av lavere melkekonsum og økt konkurranse, men både syrnet melk og smaksatt melk viser god utvikling, sier Morthen.

Tilbakegang for Jarsberg i USA.

Omsetningen knyttet til eksport og internasjonal meieridrift sto i første halvår for om lag 10 prosent av den totale omsetningen.

I USA, TINEs største enkeltmarked utenfor Norge, var salget av Jarlsberg-ost ca 3 prosent lavere i første halvår 2011 i forhold til samme periode året før. Øvrige produkter hadde en salgsøkning på 13 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Totalt førte reduksjonen av salget av Jarlsberg-ost, samt lavere dollarkurs, til at omsetningen i USA ble 8 millioner kroner lavere enn i første halvår 2010. Den lave dollarkursen bidro også til reduserte inntekter for norsk eksport til USA.

Det økonomiske klimaet i USA har bidratt til at forbrukerne oftere velger billigere oster foran premium merkevarer som Jarlsberg. På tross av dette har salget av Jarlsberg holdt seg bra de siste årene, skriver Tine i sin kvartalsrapport.

Si din mening i kommentarfeltet under!