Det er Dagens Næringsliv som omtaler tiltalen Økokrim har tatt ut. De mener Idar Arnold Iversen (61) skal ha unndratt 70 millioner kroner i inntekt og rundt 200 millioner kroner i formue fra beskatning. Iversen er også tiltalt for å ha brukt i underkant av åtte millioner kroner fra eget selskap til private formål. Økokrim mener Iversen blant annet har unndratt skatt ved å sende penger mellom egne selskaper i skatteparadiser.

— Erkjenner ikke straffskyld

— Dette er store summer, helt klart. Det er snakk om en privatperson, så beløpsmessig er dette en stor sak, sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Iversen viser til sin advokat Arild Dyngeland i advokatfirmaet Alvheim og Hansen.

— Den forståelsen jeg har fra min klient er at han ikke erkjenner straffskyld, sier Dyngeland til Dagens Næringsliv.

9. oktober 2008 slo politiet og skattevesenet til mot et hus tilhørendeIversen på Paradis i Bergen, samt fem andre adresser i Norge, etter at han i 2007 solgte majoriteten i riggselskapet Neptune Marine Oil &Gas for 1,3 milliarder kroner.

Tapte mot Skatt Vest

Iversenetablerte riggselskapet Neptune i Singapore i 2002, etter å ha hatt lederjobber både i Odfjell Drilling og senere Frontier Drilling. I 2005 ble alle aksjene i selskapet overdratt til et kypriotisk selskap som Iversen opprettet. Samme år overførte han sine egne aksjer i Neptune til et selskap han opprettet på Isle of Man. Dette er blant forholdene Økokrim tiltaler ham for, skriver Dagens Næringsliv. Iversen meldte flytting fra Norge til Kypros i 2007 og bor nå i Singapore.

Rigg-gründerIversen gikk til sak mot Skatt Vest i fjor og krevde opp­hevelse av ligningen for årene 2005 og 2007. Bergen tingrett ga full tilslutning til saksbehandlingen både i Skatt Vest og Skatteklagenemnda, og dømte Iversen til å skatte av en gevinst og utbytte på til sammen 120 millioner kroner.

RIK PÅ RIGG: Idar A. Iversen slo seg opp på riggselskapet Neptune Marine Oil & Gas Pte, som han etablerte i 2002 i Singapore. Før dette jobbet han blant annet som Berge Gert Larsens nestkommanderende i Odfjell.