Deter truffet påtalevedtak i deler av Store Norske-saken, og Økokrim menerdet er grunnlag for å rette straffansvar mot tidligere administrerende direktøri selskapet.

Det fremkommer av en pressemelding fra Økokrim fredag.

Påtalevedtaket omfatter et tilfelle av grov korrupsjon ved at hanved fire anledninger har mottatt overføringer på til sammen ca. 4 millioner kroner fra Store Norskes leverandør Jebsen.

Tidligereadministrerende direktør har avgitt en uforbeholden tilståelse, og saken vilbehandles som en tilståelsessak. Øvrige forhold er henlagt etter bevisetsstilling.

Jebsen-tiltale

Deter reist tiltale mot Kristian Jebsen Rederi AS, som skipet kull for StoreNorske, for grov korrupsjon.

Bergens Tidende avslørte i februar at avdøde skipsreder Atle Jebsen betalte Hermansen med penger fra skatteparadisene Sveits, Luxembourg og Filippinene.

Isakskomplekset har også Leonard Nielsen & Sønner AS, samt personer iselskapet, vært siktet. For samtlige er alle forhold henlagt etter bevisetsstilling.

Påtalevedtaketomfatter ikke siktelsen mot en tidligere konsulent i Store Norske. Denne delenav saken er ikke ferdigbehandlet. For øvrig er sakskomplekset avgjort.

— Til glede og lettelse

-Hermansen har hele tiden erkjent de faktiske forhold når det gjelder lånene fra Jebsen. Han har også i ettertid akseptert at det strafferettslig bedømmes som korrupsjon. Han aksepterer at han ikke skulle tatt opp private lån fra en aktør som han samtidig hadde et kontraktsforhold til som leder av Store Norske, sier Hermansens advokat, Frode Sulland.

Sulland mener likevel at Økokrims avgjørelse er til glede og lettelse, også for Hermansen. For Økokrim har lagt til side alt som dreier seg om selve virksomheten til Store Norske og selskapets kontraktsforhold.

Millionbeløp

- Jeg føler meg som hovedpersonen i prosessen. Men jeg vet hva jeg har gjort, selv om det var ting jeg kunne gjort annerledes, sier Robert Hermansen (72) i et intervju som ble offentliggjort i Bergens Tidende bare timer før tiltalten ble kjent.

Prosessen han snakker om startet i november 2010. Historien bak startet over ti år tidligere.

I 1999 forlot Robert Hermansen direktørstolen ved Odda Smelteverk til fordel for det mange kaller et arktisk industrieventyr. I nesten ti år styrte han verdens nordligste gruveselskap. Industrilederen og arbeiderpartimannen «Røde Robert» har fått æren for å snu et milliardsluk i statskassen til overskuddsbedrift.

I 2008 gikk han av med pensjon, og noen år senere smeller det: Hermansen og flere av selskapets forretningspartnere fra Svalbard-tiden blir siktet for grov korrupsjon.

Hermansen har fått overført flere millionbeløp til sin private konto. Fra avdøde skipsreder Atle Jebsen mottok han 3,98 millioner kroner. Økokrim mener pengeoverføringene har gitt Kristian Jebsens Rederi og de andre kontraktspartnerne økonomiske fordeler.

-  Spurte dem jeg kjente

— Jeg spurte folk jeg kjente som hadde kapital. Og jeg oppfatter det ikke som ulovlig å låne penger, sier Hermansen i intervjuet.

Pengene brukte han på mineralutvinning på Finnmarksvidden gjennom det konkursrammede selskapet Mineralutvikling AS. Hermansen så for seg et tilsvarende industrieventyr som han skapte på Svalbard.

— Ingen trodde på slike prosjekter i Norge, og det var svært vanskelig å skaffe kapital. For meg var det naturlig å spørre Atle Jebsen siden vi hadde blitt kjent og han var genuint opptatt av industri. Vi hadde en felles interesse der.

Prosjektene endte ikke så bra, og pengene er tapt. Hermansen understreker at pengeoverføringene var lån som skal betales tilbake.

— Når jeg ser hva dette har ført til for både Jebsen og meg og alle jeg har samarbeidet med, ser jeg at jeg burde fått til en annen finansiering, sier han.

En viktig brikke

—  Norge er et lite land, og folk som jobber med et slikt prosjekt som gruvedrift på Svalbard blir jo kjent. For oss begynte det med en felles interesse for denne kjempedugnaden, sier Hermansen om sitt forhold til avdøde skipsreder Atle Jebsen.

Rederen og «Røde Robert» hadde svært forskjellig brakgrunn. Hermansen vokste opp i en arbeiderklassefamilie med ett rom og kjøkken. Atle Jebsen tilhørte en av Bergens mest pengesterke familier. Men etter hvert dro de på tur sammen, gikk Spitsbergen-milen og var ute i det arktiske landskapet og studerte blomster og planter.

— Det at vi kom fra veldig ulike samfunnsklasser gjorde det ikke mindre interessant de gangene vi møttes. Selv om vi hadde svært ulik bakgrunn, hadde vi et felles verdigrunnlag, sier han.

Hermansen beskriver sin tidligere forretningspartner som en trivelig kar med et reflektert syn på mange ting, og en idealist når det gjelder samfunnsbygging.

— Han gjorde en enorm innsats for det største industrieventyret som har funnet sted i Nord-Norge, og var en av brikkene som måtte til for at dette skulle gå.

-  Ingen hemmeligheter

Ifølge Hermansen hadde ikke pengeoverføringene noen forbindelse med kontraktene mellom Store Norske og Jebsen-selskapet.

— Det er ikke noen hemmeligheter ved disse langsiktige kontraktene. Det er ingenting som ikke er styrebehandlet, og alt finnes i styringsprotokoller og regjeringsdokumenter.

Han mener det ikke fantes noe alternativ til å videreutvikle de allerede eksisterende avtalene med Jebsen da det ble vedtatt å flytte produksjonen til Svea-gruven ved årtusenskiftet.

—  Norsk gruveindustri lå med brukket rygg, og Store Norske hadde ikke kompetanse innen shipping. Vi trengte forutsigbare kostnader og samarbeidspartnere med langsiktig perspektiv.

Da korrupsjonssaken blåste som verst trakk Hermansen seg fra alle offentlige verv. Men kraftkrevende industri er og blir et livsverk, og han er fortsatt styreleder i flere bedrifter.

—  Jeg har valgt å jobbe til denne saken er over fordi jeg må ha noe å konsentrere meg om, sier han.

FAKSIMILE: Robert Hermansen uttalte i et intervju som ble publisert i Bergens Tidende fredag at han var utsatt for en Kafka-prosess. Nå har han tilstått.