Klima— og forureiningsdirektoratet rår Miljøverndepartementet til å utsetja avgjera om fjordeponi i Førdefjorden i eit år.

Betre utgreiing først

Sprenginga og den støyforureininga den vil føra til, bør utgreiast betre før avgjerda vert fatta, meiner Klima— og forureiningsdirektoratet.

Dette kom fram på ein pressekonferanse i dag i Oslo. Det var direktør Ellen Hambro i Klima- og forureiningsdirektoratet som la fram tilrådinga.

Her kan du lesa heile tilråinga fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

Direktoratet for naturforvaltning, tilrår og Miljøverndepartementet til å utsetja avgjerda om fjorddeponi i eit år. Dei legg særleg vekt på at det må forskast meir på verknaden av fjorddeponi, før endeleg avgjerd vert fatta.

Her kan du lesa meir om tilråinga frå Direktoratet for naturforvalting.

- Beslutningsvegring

— Søknaden er alt særs grundig utgreia. Det fins grenser for kor mykje ekstra utgreiing gjev, seier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

- Søknaden omfatter planer om at overvåkning skal legges til grunn som ved eventuelt avvik vil medføre umiddelbar stans i deponeringen. Forholdene i fjorden ligger til rette for en stabil og god deponering. Når strømningsforhold vurderes som for lite utredet er det allikevel bra at en heller enn å anbefale nei ber om ny kunnskap. Rutilressursen i Engebø er sannsynligvis verdt å vente på, mener generalsekretæren.

For bedrifter og for bransjen er dette allikevel et alvorlig signal som tyder på beslutningsvegring hos myndighetene, skiver Norsk Bergindustri i ei pressemelding.

Omstridt

Gruveplanane i bygda Vevring er sterkt omstridde fordi selskapet Nordic Mining vil deponere store mengder overskotsmasse i Førdefjorden.

Dei har søkt om gruvedrift i fjellet for å utvinna det verdifulle mineralet rutil i Naustdal kommune.

For å utvinna mineralet må gruveselskapet blant anna tømma mange hundre millioner tonn med steinmasse i Førdefjorden i 50 år framover.

Kommunen sa i mai i fjor ja til utvinninga.

— Det var eit klart fleirtall og med dette vedtaket har vi lagt til rette for 170 nye arbeidsplassar i kommunen, sa ordfører Håkon Myrvang (Ap) til bt.no i fjor.

I samband med slutthandsaminga til Miljøverndepartementet var miljø— og utviklingsministeren på synfaring i Naustdal i november. Han vart møtt av demonstrantar.

På synfaringa deltok og andre representantar frå Miljøverndepartementet, representantar frå Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Klima- og forureiningsdirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning og Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har lagt ned motsegn mot tiltaket. Dei meiner eit fjorddeponi vil ha store negative konsekvensar.

DEPONI: Slik tror Nordic Mining avfallet fra gruvedriften i Vevring vil fordele seg på bunnen av Førdefjorden. Kritikerne frykter steinstøvet ikke vil legge seg til ro, men spre seg over et mye større område.
ILLUSTRASJON: ASPLAN VIAK