Stillingene er knyttet til annonser på papir og såkalte «back-office» funksjoner.

— Endringene i mediebransjen er voldsomme. Papirannonsene faller, og oppgavene som forsvinner med de fallende volumene kommer ikke tilbake, sier Andreas Thorsheim, administrerende direktør i BT.

Han sier bedriftsledelsen satser på frivillighet for å løse overtalligheten.

— Vi håper at de ansatte innen disse tre avdelingene slår til på de skreddersydde løsningene som vil tilbys den enkelte.

- Kan det bli snakk om oppsigelser?

— Det er ikke et alternativ. Vi satser på frivillighet.

Saken skal behandles i styret 11. juni.

Ledelsen har for øyeblikket ingen planer for endret bemanning i andre avdelinger i BT enn de tre som er berørt nå.