En aksjonsgruppe støttet av Elektronisk Forpost Norge oppfordrer nettbrukere til å "ta et oppgjør med Microsoft" i forbindelse med et møte i Oslo Konserthus mandag, der Microsoft skal fortelle om "neste generasjon internett". De norske aksjonistene mener det amerikanske selskapet motarbeider bruk av åpne standarder på internett, stikk i strid med Microsofts egne påstander.

— Dessverre støtter ikke Microsoft åpne standarder, men bruker i stedet sitt monopol til å fremme proprietære dataformater. Dokumenter laget med verktøy fra Microsoft forurenser webben og ødelegger dermed et viktig elektronisk fellesgode, heter det blant annet i en pressemelding fra aksjonistene.

Microsoft Norge avviser påstandene blankt.

— Det ville være idiotisk av oss å utestenge noe eller noen fra internett. Vi hører jo på våre brukere, ellers kunne vi like gjerne pakket sammen, sier PR Manager i Microsoft Norge, Kristin Innvær Wåle, til nyhetsbyrået Origo.

Aksjonistene advarer blant annet det offentlige mot bruk av programvare fra Microsoft.

— Det offentlige må ikke lagre eller distribuere informasjon på en måte som tvinger brukerne til å akseptere lisensbetingelsene til Microsoft og inneha siste versjon av produktene fra Microsoft for å kunne kommunisere med statlige- og kommunale etater, heter det i oppropet.

Kristin Innvær Wåle deler ikke bekymringene for tilgjengeligheten til offentlig informasjon.

— Jeg kan garantere at informasjonen er tilgjengelig dersom etatene følger gjeldende standarder for publisering på internett.

Microsoft jobber med flere bransjeforeninger i et forsøk på å etablere felles standarder, sier Wåle. Hun viser blant annet til sammenslutningen World Wide Web Consortium (W3), som Microsoft jobber tett sammen med.

Sammenslutningen, som inkluderer de fleste ledende teknologibedriftene i verden) jobber med felles teknologi (spesifikasjoner, retningslinjer, programvare og verktøy) til bruk på nett.(Origo)