Ågot Himle engasjerte seg i kampen mot mastebyggingen i Hardanger.

Nå leier den tidligere bystyrerepresentanten for SV ut Rongastovo til de kroatiske arbeiderne i Dalekovod.

Firmaet har kontrakt med Statnett om byggingen av den omstridte kraftlinjen i Hardanger.

David mot Goliat

Rongastovo i Bordalen har 38 sengeplasser og Ågot Himle er styreleder i Rongastovo AS.

Nå er flere kroatiske arbeidere i Dalekovod innkvartert her.

— Vi fikk en forespørsel fra kroatene som vi diskuterte grundig på et styremøte. Vi hadde få bestillinger i dette tidsrommet og ut i fra vår økonomiske situasjon valgte vi å si ja, sier Himle til bt.no.

- Du hadde betenkeligheter?

— Ja, og jeg er fortsatt mot mastene, men nå som de har gått i gang med byggingen og regjeringen har vedtatt dette er det en håpløs kamp. Det er David mot Goliat.

Gitt opp kampen

— Hva syns du om aksjonistene som fortsetter å demonstrere?

— Det er opp til hver enkelt. Hvis noen vil stå på må de bare gjøre det. Utover det har jeg ingen kommentarer til demonstrasjonene, sier Ågot Himle.

— Personlig har jeg gitt opp kampen. Det tror jeg mange andre også har gjort, understreker hun.

Bør bidra

— Vi er ikke ut etter å ta Ågot Himle eller andre grunneiere som tjener penger på Statnett sin byggeprosess, sier aksjonist Håvard Gjerde til bt.no like etter at han er sluppet ut av glattcelle etter å ha blitt arrestert tidligere i ettermiddag.

Men Gjerde mener at de som tjener penger på mastebyggingen bør bidra med eventuelle utlegg som aksjonistene får.

— Jeg har akkurat blitt forelagt en bot på 10.000 kroner, som jeg ikke vil vedkjenne. Skulle vi tape rettsaken oppfordrer jeg Himle og andre som tjener penger på Statnett og deres virksomhet om å bidra, sier Håvard Gjerde.

Bør gjøre seg vanskelig

— Ågot Himle ser antagelig på løpet som kjørt. Vi syns det er feil og oppfordrer folk til å gjøre seg vanskelige, utdyper aksjonist Håvard Gjerde.

— Noen har allerede gjort det og dette har skapt problemer for Statnett.

- Skal du demonstrere videre nå?

— Jeg kommer til å fortsette med å bidra i kampen mot utbyggingen, men på nåværende tidspunkt jeg kan ikke si noe mer konkret, avslutter Gjerde, som er på vei tilbake til Hardanger fra Bergen.

Si din mening i kommentarfeltet under!