— Vi synes det er fantastisk, sier konsernsjef Johannes D. Neteland i TTS Group ASA til bt.no

Kontrakten innebærer levering av to komplette borepakker til faste brønnhodeplattformer.

Det er det brasilianske entreprenørselskapet OSX som har hyret Bergensselskapet. Arbeidet skal ledes fra TTS Energy i Kristiansand.

Fotfeste i Brasil

I fjor vår inngikk TTS sin første kontrakt i Brasil på om lag 450 millioner kroner, og er i full gang med dette prosjektet.

Det betyr selskapet har inngått avtaler i landet til en verdi på 1,2 milliarder i løpet av et halvt år. Neteland karakteriserer Brasil som et av verdens mest interessante offshoremarkeder.

— I Brasil er det funnet store forekomster olje på dypt vann, og er landet det vil bli investert mest i de kommende årene. Alle vil derfor ta del i dette markedet. Vi begynte å bearbeide markedet for et år siden, og har nå fått et gjennombrudd med to konkrete kontrakter, sier Neteland.

— Fjær i hatten

Størstedelen av prosjektet utføres av leverandører i Norge. Neteland mener kontrakten er en stor fjær i hatten for norsk leverandørindustri.

— Brasil ønsker generelt å utvikle oljeindustrien lokalt, men det spesielle med kontrakten er at borepakkene ikke må bygges i Brasil. Det er enklere og mindre risikofylt for oss å gjøre det i Norge. Vår del av kontrakten utgjør omtrent halvparten. Resten skal andre norske leverandører ta seg av, sier han.

Foruten TTS Energy skal arbeidet gjennomføres av Siemens AS, AS Nymo og M-l Swaco. Samlet kontraktsverdi er cirka 1.535 millioner kroner.

Internasjonalt konsern

TTS Group ASA er et børsnotert selskap med hovedkontor i Bergen. De utvikler og leverer utstyr til skip, havner og installasjoner for utvinning av olje og gass.

Konsernet har 1300 ansatte over hele verden, hovedsakelig med ingeniørfaglig kompetanse.

Siden starten på fjoråret har TTS inngått kontrakter med en samlet verdi på om lag 3,2 milliarder kroner.