Aldri før har Kaffehuset Friele AS i Bergen prestert bedre årsresultat.

– Disse tallene er det tvilsomt om vi kan gjenta i 2009, sier administrerende direktør Olav Munch.

Omsetningen representerer også alle tiders høyeste nivå med godt og vel 639 millioner kroner. Driftsresultatet ble 100 millioner.

– Ja, vi er godt fornøyd med dette. Det er jobbet godt i alle bedriftens ledd. Ved siden av volumveksten har vi gjort gode kjøp av råkaffe, sier direktøren.

Deler av 2008 var preget av dårlig vær og usikkert serveringsmarked. Serveringsmarkedet med finanskrisen i bakgrunnen blir nok svakere i år enn i fjor. Vi forventer lavere aktivitet i hotel— og restaurantmarkedet. Forbruket gjennom kantineservering antar vi blir svakere i takt med oppsigelser og permitteringen rundt om i bedriftene, mener Olav Munch.

Kaffehuset Friele er i dag landets største i bransjen med en markedsandel på ca. 35 prosent. Den Joh. Johanson-kontrollerte NorgesGruppen har 32 prosent, mens Coop har rundt 14 prosent av markedet. Trondheimsbedriften Kjeldsberg har mellom syv og åtte prosent av markedet.

Kaffehuset Friele AS eies av Frielefamilien med 55 prosent av aksjene og av den amerikanske giganten Sara Lee gjennom en nederlandsk datterbedrift med 45 prosent.

Kaffehuset Friele har i dag 120 ansatte, en netto oppgang på fem-seks personer siden i fjor.

Den gode inntjeningen i fjor sørger for at Kaffehuset Friele vil realisere gamle tanker om utbygging av anlegget langs

Hardangerveien på Midtun i Bergen.

NYBYGG: Slik tenker man seg at Kaffehuset Friele AS blir seende ut etter den planlagte utbyggingen av anlegget.