Tide-konsernet melder om etresultat etter skatt på minus 2,2 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot 20,2millioner kroner i samme periode året før.

For driftsåret 2012 venter styret samlet settunderskudd.

«Så langt har 2012 vært en krevende periodefor Tide Buss AS som følge av de kontraktene selskapet startet opp på sluttenav fjoråret. Oppstarten innebar en omfattende ruteomlegging i forhold tiltidligere kontrakter med vesentlige endringer både i Bergen Nord, BergenSentrum og Bergen Sør», skriver styret.

De peker også på «press på marginenesom følge av harde anbudskonkurranser og høye drivstoffpriser».

Tallenes tale

Rapporten for tredje kvartal,som ble offentliggjort torsdag, viser at resultatet før skatt ble minus 3,0millioner kroner, mot 28,2 millioner kroner året før.

Driftsresultatet ble 5,4millioner kroner, mot 33,2 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til442,4 millioner kroner, en nedgang på 48 millioner fra tredje kvartal 2011.

Resultatet per aksje ble minus0,1 kroner mot 0,9 kroner ved samme periode i fjor.

«Ser endelig resultater»

Administrerende direktør Lisbet K. Nerø i Tide ASA sier til bt.no at resultatet i tredje kvartal er 15,6 millioner bedre enn i første, og at kvartalene er direkte sammenlignbare siden flere nye avtaler startet ved nyttår.

— Vi føler at vi endelig begynner å se resultater. Den positive utviklingen fortsetter, samtidig som vi ikke erder vi skal. Vi har satt i verk masse tiltak. Vi jobber med sykefraværet, riktig produksjon og en del bøter vi fikk i forbindelse med kontraktoppstart er betydelig redusert, sier hun.

Virksomheten i Norge er ifølge styret preget av mange avkontrakter er i en tidlig fase, hvilket påvirker lønnsomheten på kort sikt,samtidig som rutepakke Vest Hordaland er avsluttet.

De ser likevel lyst på fremtiden. Tidehar en ordrereserve på 7,1 milliarder kroner gjennom anbud de har vunnet. I tilleggkommer opsjoner på forlengelse av kontrakter på 2,3 milliarder.

Den positive utviklingen fortsetter, samtidig som vi ikke erder vi skal. Adm. dir Lisbet K. Nerø

«Dette gir et godt fundament for ågjennomføre selskapet vekststrategi i årene som kommer», heter det i rapporten.

— Vi vet hva vi får i inntekter til langt ut i 2017. Åjobbe med kostnadssiden er enklere enn inntektene, sier Nerø.

Splittet i fjor

Styret håper også at tiltakene administrasjonen har iverksatt, etter hvert vil gi ytterligere utslag i deøkonomiske resultatene.

Neste gang går også selskapet over til innskuddsbasert pensjonsordning.

Tide ble splittet i 2011. Sjøvirksomhetenble utskilt i Tide Sjø Holding AS og overtatt av Stavangerske, mensbussvirksomheten fortsatte som børsnoterte Tide ASA.

Med en omsetning på snaue 2 milliarderkroner i 2011 er Tide et av Norge og Danmarks største selskaper forkollektivtransport. I Norge har selskapet 1773 ansatte og 895 busser. Tallene i Danmark er henholdsvis 895 og 345.