— Tide leverer det beste kvartalsresultatet etter at samtlige kontrakter på rutekjøring ble anbudsutsatt, sier konsernsjef Roger Rong Harkestad i Tide, ifølge en pressemelding.

Tirsdag morgen presenterte Rong regnskapstallene for årets tredje kvartal. De viser en omsetning på 601 millioner kroner og et overskudd før skatt på 23 millioner kroner.

— Dette er et resultat av arbeid gjennom flere år i organisasjonen. Vi har jobbet med å forbedre driften vår og har i tillegg startet to kontrakter i inneværende år som gir oss god lønnsomhet, sier Harkestad til BT.

Etter tap i første kvartal, har Tide nå levert plusstall i to påfølgende kvartaler.

— Det er første gang vi leverer positive resultater to kvartaler på rad, sier Harkestad.

Har mange kontrakter

Konsernsjefen tror også Tide nå vil levere et samlet overskudd for hele 2014.

Tide har nå en ordrereserve i form av sikre kontrakter på 6,6 milliarder kroner. I tillegg har Tides oppdragsgivere opsjoner på kontrakter til en verdi av ytterligere 3,1 milliarder.

"Dette utgjør nesten fem ganger årlig omsetningen og gir et godt fundament for å gjennomføre selskapets vekststrategi i årene som kommer", skriver selskapet i en børsmelding.

Oppstart i Vestfold

Harkestad uttalte til BT i sommer at Tide hadde tapt 120 millioner kroner på to år. Nå ser selskapet lysere på fremtiden, og tror marginene i hele bransjen vil øke i årene fremover.

En vellykket oppstart av rutekjøring i Vestfold trekkes frem som en av forklaringene på det gode resultatet i tredje kvartal. Denne kontrakten har en varighet på åtte år og en verdi på 1250 millioner kroner.

Tides kvartalsregnskap påvirkes også positivt av en etterbetaling på ti millioner kroner knyttet til en kontrakt for busskjøring i Bergen sør som hadde oppstart i 2010.

Tide hadde varslet et søksmål mot Skyss som etter planen skulle opp i disse dager. Partene kom imidlertid til enighet for få uker siden.

Utfordringer i byene

I kvartalsrapporten skriver Harkestad at det er vanlig at inntjeningen på kontrakter utvikler seg positivt jo lenger ut i anbudsperioden man kommer.

"Vi har fortsatt utfordringer med inntjeningen i flere av de sentrale by-anbudene", skriver Harkestad.

Samtidig viser noen av de nye, norske kontraktene overskudd allerede fra begynnelsen av. Tide-sjefen tror det vil være mulig å vokse både gjennom nye anbud og ved oppkjøp av konkurrenter.

Til tross for optimismen, advarer Harkestad mot å tro at selskapet bare kan ta på cruisekontrollen.

— 2015 vil nok bli et hardt jobbeår. Vi sitter på kontrakter som vi vet vil bli krevende også i årene fremover. Vi driver med lange prosesser som gjør at det fremdeles vil være perioder hvor lønnsomheten ikke er slik vi ønsker for fremtiden, sier Harkestad.

resultat / Tide ASA

  3.kv.-14 3.kv.-13
Driftsinntekter 601 510
Driftsresultat 76 54
Res. før skatt 23 3

Tall i mill. kroner

TOPPSJEF: Roger Rong Harkestad overtok i fjor etter Lisbet K. Nærø som konsernsjef i Tide.
DEISZ